BONDEVIKS FARVEL - IKKE TIL VÅPNENE - MEN TIL

DEN SISTE REST AV KRISTEN ETIKK OG MORAL

 

Liten mann, lite bilde....