NAVLEBESKUERE ANNO 2005

Norge fremstår mer og mer som en nasjon av egosentrikere som bare vil ha mer og mer til seg selv. Fremst i denne kampanjen for navlebeskuere er Fremskrittspartiet og Kystpartiet som har den dårligste innvandrings- og flyktningepolitikken i historien.

Fremskrittspartiet ønsker at innvandrere og flyktninger skal hjelpes i sitt eget land. Likevel vil de skjære ned på u-hjelpen. Dette kalles vel aktiv dødshjelp?

Her er et eksemplar av folk med ekstrem navlebeskuende tendenser ....de er faktisk villige til å krype inn i sitt gode skinn for å studere sin egen navle innenfra!

 

 

TILBAKE TIL FABULA