KRIGEN MOT IRAK

 

 

Selv om Donald Rumsfeld, mannen som besøkte Saddam i 1983 under den 20 år lange perioden USA samarbeidet nært med Irak, skryter hemningsløst av seieren over Irak, er sannheten den at USA og dets allierte bare lar kaoset og plyndringen i Bagdad og andre byer i landet fortsette uten å gripe inn.

Den irakiske friheten, kaller han det.

Det eneste USA har satt inn soldater for å bevokte og kontrollere i Bagdad, er oljedepartementet. Dette som et apropos til enkelte kritiske røsters påstander om at USA egentlige agenda i Irak var å få kontroll over landets oljeressurser.

Sykehus, museer og andre offentlige bygninger er ikke av interesse for alliansen.

Den irakiske friheten kan bli dyr - for irakerne....

 

Krigens sanne ansikt:

Gutten mistet hele sin familie i Bagdad søndag 6.april. Han ropte fortvilet:

- Hvem kan skaffe meg nye armer?

..

..

31.mars ble en minibuss beskutt av amerikanske styrker ved en veisperring. Ifølge en amerikansk offiser ble det ikke skutt varselskudd slik prosedyrene vanligvis er og bussen fikk en fulltreffer direkte. 10 ble drept, 7 kvinner og 3 barn.

..

..

..

 

..

Apropos debatten om at britiske soldater var henrettet etter tilfangetagelse. Her er to irakiske soldater drept (ligger uten hode) selv om de hadde viftet med hvitt flagg. Skutt etter overgivelse? Er det en henrettelse? Hva med å vise bilder av døde soldater på denne måten? (jfr. britenes og amerikanernes raseri over at britiske og amerikanske soldater (døde og sårede) er blitt vist på TV og på nett...). Krig er krig, hvis det er noen som ikke har skjønt det!

*************************

Intervjuer: "Siden 1990, da handelssanksjonene mot Irak ble innført, er 500 000 irakiske barn døde på grunn av mangel på medisiner. Er det verdt prisen?"

Madelaine Albright: " Det er verdt prisen."

 

**************************

 

Gjennom 2002 og begynnelsen av 2003 økte antallet bombeaksjoner fra britiske og amerikanske fly i den såkalte flyforbudssonen i Irak, en sone som ikke er FN-godkjent, men som amerikanske og britiske myndigheter har opprettet i strid med folkeretten.

Begrunnelsene for bombingene har vært svært vage: det varierer fra "på grunn av fiendtlig aktivitet på bakken" til "angrep av fiendtlige raketter eller fly".

Ingen andre enn USA eller Storbritannia kan verifisere om dette stemmer eller ikke. Dermed er faren stor for at man bomber selv om det ikke finnes noen reell grunn til å gjøre det: man dikter isteden opp en grunn i ettertid.

I de siste månedene av 2002 ble en rekke radarstasjoner bombet, både sivile og militære. Sett i sammenheng med den planlagte aksjonen mot Irak fra USA og Storbritannias side, er det logisk at man velger å utnytte sin militære overmakt til å starte den egentlige krigen lenge før tiden: radarstasjoner på bakken er av vital betydning for det irakiske forsvaret og ved å slå dem ut, vil man ikke møte den motstanden man kunne ha forventet ved den egentlige bombeaksjonen som står på agendaen for Blair og Bush.

Motstanden mot en krig mot Irak er voksende i store deler av verden. Konsekvensene av et militært angrep på Irak er uoversiktelige, både for landets egen del og de angripende parter. Mange eksperter forventer en økt terrorvirksomhet etter at krigen er startet. Dette kan gå ut over alle involverte parter, også land som ikke direkte har gitt militær støtte og hjelp til USA og Storbritannia.

Mange er kritiske til at Bush har skiftet fokus fra krigen mot terror, som fremdeles pågår for fullt i bl.a. Afghanistan (her er de forskjellige krigsherrene fremdeles ganske så flyktige m.h.t. hvilken side de er på: noen skifter side ved å motta amerikanske dollar for deretter å vende tilbake til utgangspunktet når dollaren er oppbrukt...), til et oppgjør med Saddam Hussein - et oppgjør hans far ikke maktet i sin tid.

Kritiske røster hevder også at amerikanske myndigheter og det amerikanske folk ikke aner hvem de egentlig kjemper mot. Kunnskaps- og historieløsheten er et økende problem i USA. Blant studenter var det ganske få som fant frem til Afghanistan og Irak selv om de hadde verdenskartet liggende foran seg.

Johan Galtung, mannen bak de mange konfliktløsnings-prosjektene verden over, hevder at i amerikanernes øyne er Gud øverst, deretter kommer USA og så resten av verden.

John Pilger, mannen bake en rekke dokumentarfilmer om USAs rolle i verden, er like kritisk til USAs enorme negative innflytelse, fra aksjoner og intervensjoner i Mellom-Amerikanske land til støtte til militærkupp bl.a. i Chile, der den lovlig valgte Salvador Allende, ble styrtet ved amerikansk hjelp.

Når begrepet terrorisme blir definert av amerikanerne etter 11.9-angrepet, faller faktisk også amerikanerne selv innenfor terrorismebegrepet i sine aksjoner i flere land verden over.

FABULA mener at krigen som har pågått siden 1991, må avsluttes og sanksjonene oppheves slik at landet kan komme på fote igjen. Isteden bør vesten satse på å støtte landets egne opposisjonsgrupper slik at de kan styrte diktatoren Saddam Hussein.

Mitt åpne brev til Kjell Magne Bondevik ble 6.februar avsendt til alle stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer.

Første svarmail kom fra Høyres medlem i Forsvarskomiteen Bjørn Hernæs. Her er det han skrev:

 

Siden jeg har fått kopi av brevet til statsmionisteren, ønsker du kanskje et svar.

Da vil jeg gratulere deg med din varme omsorg for Saddam.

mvh

bjørn henræs

 

Til dette er å si at ingen av Høyres medlemmer kom med noen kritiske kommentarer da Saddam gasset 5000 kurdere i 1988. Irak var da en venn av Vesten og fikk våpenforsendelser fra både USA, Storbritannia, Tyskland og en rekke andre land. Da det kom forslag om sanksjoner mot Irak etter gassingen av kurderne, satte Bush senior foten ned for det.

 

16.03.2003:

Møtet på Azorene mellom presidenten i USA og statsministrene i Storbritannia og Spania tyder på at vi er inne i siste fase før en krig mot Irak bryter ut.

Mitt personlige standpunkt er å boikotte amerikanske varer og protestere mot krigen selv om den skulle komme igang. Man bør også vurdere boikott av RIMI-butikkene da Rimi-Hagen tydelig har gått ut med en støtte til Bush og en krig mot Irak.

27.03.2003:

Krigen har rast en uke. Uventet motstand for den såkalte koalisjonsstyrkene i sør, der man ventet at fremmarsjen skulle gå lett. Stort antall falne på begge sider. USA regner med 1000 døde irakere de siste to døgnene etter harde kamper i sør. Mange sivile drept etter massiv bombing av Bagdad hver dag i en uke, noe som vanskeliggjør USAs planer om å skape tillitt overfor irakerne.

Følg med på nettestedet som forteller om antallet sivile drepte i Irak:

 

Koalisjonen har beskutt sine egne styrker. Koalisjonen nærmer seg Bagdad. Irak har tatt britiske og amerikanske fanger og vist dem frem på TV, noe som har fått Bush og Blair til å rase. Selv viste USA bilder av tilfangetagne fanger i Afghanistan og på Cuba, uten at det vakte særlig oppstuss. Nå beskylder også koalisjonen irakerne for å ha henrettet britiske krigsfanger (vurderingen bygget på bilder av de døde sendt på TV-kanalen Al Jazeera).

Krigsherrene Blair og Bush møttes i Camp David idag. Bush kalte krigen i Irak for en selvforsvarskrig.

Krigsmotstanden i verden er fortsatt stor. I Spania er 83 % mot krigen, noe somhar skapt store problemer for regjeringen, som støtter USAs krig i Irak.

 

Linker til andre Irak-sider:

 

 

TILBAKE TIL FABULA