GRATISBOK TIL FABULAS LESERE!  

DRAMATISKE KLIMAENDRINGER I VÅR TID

Webmaster Dag Ove Johansen, 30.august 2000

Forskere har nå fastslått at nordpolisen har sprukket opp og at det er blitt dannet en større innsjø i isen på Nordpolen. Dette viser at temperaturen bare fortsetter å stige i nordområdene, med de dramatiske følger det får for flora og fauna.

I forbindelse med min research-tur til Alaska og Yukon, Canada, i sommer, ble jeg fortalt at det er blitt tidligere vår og lengre høster i disse traktene også. Nedbøren øker. Sledesesongen for hundekjøring må bl.a. avsluttes fjorten dager tidligere enn før.

Det er ingen uenighet blant forskerne at det skjer en dramatisk klimaendring på vår klode. Men uenigheten ligger i drøftingene av årsaken av det som nå skjer.

Tildigere var jeg selv meget opptatt av utslipp av karbondikosid og de følger dette fikk for klimaet. Nå heller jeg til den oppfatningen at denne type utslipp ikke har noen som helst virkning - hverken negativt eller positivt - på det globale klimaet.

Det er en langt annen og mektigere kraft i kosmos som legger opp til de største endringene av vår klode. Den var faktisk selve årsaken til at jorden ble skapt.

Jeg snakker selvfølgelig om vår største guddom gjennom menneskehetens historie: SOLEN.

Gjennom mange år nå har jeg vært opptatt av solen og solflekkenes påvirkning av klimaet. Via internett og fagbøker om emnet har jeg etter hvert kommet frem til at det er solen som er nøkkelen til det som nå skjer på den globale arena.

Vår lille klinkekule i verdensromme, jordkloden, er meget lettpåvirkelig av kosmiske krefter. Dette viser de enorme geologiske endringer av kloden vår gjennom millioner av år. I siste del av vår utvikling, er det nedisningene av store deler av kloden og den påfølgende kraftig og relativt hurtige nedsmeltningen som viser hva dette egentlig dreier seg om. Nedsmeltningen av innlandsisen etter siste istid pågikk kanskje ikke lenger enn omkring 500-1000 år. Det er her snakk om enorme energiutslipp for å skape en slik varmeeffekt. En norsk forsker har nå bevist at innlandsisen over Norge smeltet ned langt tidligere enn før antatt. I tillegg har han bevist at isen ikke var så tykk overalt som det tidligere er antatt.

Solens krefter er noe helt annet enn de minikrefter menneskelig utslipp av såkalte klimagasser dreier seg om. Men som i mange andre sammenhenger er det også her snakk om økonomi og penger som står bak en forskning som kommer frem til de svarene som passer til teoriene og det de er blitt betalt for.

På vår nordlige halvkule er somrene og vintrene blitt mer regnfulle. I og med at isen i nordpolområdene nå er i ferd med å smelte, vil denne nedbøren bare øke betraktelig i årene som kommer. Ekstreme nedbørsmengder vil skape flom, jordskred og store ødeleggelser for de menneskeskapte samfunn. Langvarig tørke og manglende nedbør er resultatet lengre sør på den nordlige halvkulen. Dette har vi fått et godt eksemåel på i år med avsvidde jorder og åkrer på Balkan samt enorme skogbranner i den sørlige delen av Nord-Amerika.

Solen er igjen inne i en avgjørende syklus. En endring av magnetfeltene gjennom noen tusen år nærmer seg maksimum. Kanskje kommer nedsmeltingen hurtigere enn forrige gang? Er det kanskje dette det skrives om i Syndeflods-beretningen i Bibelen - en legende om den forrige nedsmeltingen som skjedde for omkring 10- 12 000 år siden?

Det er kanskje på tide å bygge seg en ark.

Hvem skal ta valget om hvem som skal få være med denne gangen?

 

Oppdatering 18.februar 2001:

SOLENS POLER HAR BYTTET PLASS

- Solens magnetfelt har snudd. Den magnetiske nordpolen er flyttet fra nord til syd. Når magnetfeltet er snudd på hodet på Solen, er det et sikkert tegn på at vi er midt i solmaksimum. Hadde vi en kompassnål på solen, ville nålen ha snudd 180 grader i løpet av noen få måneder. Det er vårt solsystems voldsomste prosesser som nå er i gang på vår livgivende stjerne, forklarer dr. stipendiat Knut Jørgen Røed Ødegaard ved Astrofysisk institutt ved Universitetet i Oslo.


Jordens magnetfelt skifter også polaritet, men dette skjer mye sjeldnere. Det går fra 5000 til 5 millioner år mellom hvert skifte, og siste gang var for 740 000 år siden.

Mange forskere mener nå at jorden er overmoden for et nytt polskifte.

Mulige konsekvenser av et slikt polskifte kan du lese om i Jaguarens død

 

Les mer om solen og solflekkaktiviteten i NASA Science News

 

 

Tilbake til Fabula