MEHAMN-ULYKKEN

- en skamplett i norsk forsvarshistorie

 

19.11.2002:

I 1982 styrtet en Twin Otter på vei til Mehamn. 15 mennesker ble drept. Flyahavarikommisjonen kom til at bagasje hadde slått stykke av haleroret og på grunn av kraftig turbulens styrtet flyet. Det ble også hevdet at flykapteinen var hjertesyk og kunne ha forårsaket tragedien.

Ifølge avisene i 1982 hadde mange mennesker langs ruten sett to britiske jagerfly i samme rute som Widerøe-flyet. Et av disse vitnene ble innkalt til avhør av kommisjonen. Hun fortalte om dette, men kommisjonen viste overhodet ingen interesse for det hun hadde sagt.

I mange år har denne saken vært et åpent sår for de etterlatte.

I NRK1 Brennpunkt 19.november 2002 fremkom det på nytt at en hel rekke vitner hadde sett to britiske Harrier-jagere på samme kurs som passasjerflyet i 1982. Det var en større NATO-øvelse i området, men jagerfly hadde forbud mot å fly øst for 24 grader øst. Likevel sto vitnene fast på påstanden om at de hadde sett to jagerfly i forbudt område. Det overraskende var at en pensjonert offiser som arbeidet ved en radarstasjon i Sørreisa i 1982 hadde fått radarutslag på to fly i dette området. På grunn av militær taushetsplikt hadde han ikke kunnet gå ut med dette før nå - 20 år etterpå! En annen radarstasjon i Vardø hadde også fått utslag på to fly i området etter at Widerøe-flyet hadde styrtet.

Er det slik at folkene ved disse stasjonene har beskyttet en mulig britisk drapsmann ombord i en Harrier-jager? En flyger som forårsaket 15 menneskers død?

 

Wilhelm Mohr, pensjonert generalløytnant, var leder for kommisjonen i 1982. Etter oppslagene i Brennpunkt hevder han fortsatt at det ikke fantes annen flytrafikk i området der Widerøe-maskinen styrtet!

En slik klosset og ubegripelig påstand bør gi Mohr en ny tittel: pensjonert klossmajor.

Hvis det er slik at den nye kommisjonen som skal opprettes, avslører hemmeligholdelse og desinformasjon, må det føre til drastiske reaksjoner mot Mohr og gruppen hans av 1982.

 

22.11.2002:

Idag fremkom nye opplysninger i denne saken:

- Radaroperatør i Kautokeino forteller om at han så både Twin Otteren og Harrierflyet på samme rute.

- Vitner så et skadet Harrierfly på Bardufoss flyplass like etter ulykken.

- Flere radarobservasjoner av Harrier-fly øst for 24 grader øst....

- Korporal Svein Ole Sandvik så to Sea Harrier-jagere fly inn i forbudssonen i timen før Twin Otteren styrtet i havet ved Gamvik i 1982. Siden har han hatt stående ordre om å holde kjeft.

- Militært ansatte har vært vitner til at Harrierjagere har fløyet i forbudt sone. Andre har sett et skadd Harrierfly. Alle er blitt bedt om å dysse saken ned av sine overordnede.

02.12.2002:

- DNA-bevis spylt i havet. KRIPOS ble ikke kontaktet i forbindelse med identfiseringen av de omkomne, slik regelen tilsier. Mannskaper på redningsbåten spylte rester av mennesker i og utenfor flykroppen ut i havet. Les siste nytt ved å klikke på linken ALT OM MEHAMN-ULYKKEN under! 

 

NÅ ER DET VEL RIKTIG Å SETTE IGANG EN ETTERFORSKNING AV FLYHAVARIKOMMISJONEN SOM BLE LEDET AV WILHELM MOHR?

 

Linker til aktuelle sider om Mehamn-ulykken:

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake til Fabula