GRATISBOK TIL FABULAS LESERE!  

 

NEDTELLING MOT ÅR 2012

 

Den 21. desember 2000 er det 12 år til Nullpunktet. Har du forberedt deg på endetiden?

 

 

Fabula har gjennom en årrekke vært meget interessert i Mayafolkets kalender. I følge den befinner vi oss nå i den Femte Sols tidsalder, som startet 3114 f.Kr. og som avsluttes 22.desember 2012.

 

Solaktiviteten har øket voldsomt de siste 100 årene. Solsyklusen varer omkring 11 år, fra det ene solflekkmaksiumum til det neste. Ser man på statistikkene de siste årene er antallet solflekker stadig økende. I høst oppdaget man en av de største solflekker som noensinne er observert på soloverflaten. Det var den 21.september i år (se bilde, flekken til venstre).

Solen har sin 11-årssyklus. I tillegg har den også flere andre sykluser som varer fra 100 år og enda lengre. Klimaforskerne har i liten grad vurdert solen som medvirkende årsak til den økende temperaturen på jordkloden. Man har forblindet seg på menneskeskapte årsaker, slik som den økende foruren sningen fra biler og industri verden over.

Man glemmer da det faktum at jordkloden har vært nediset og oppvarmet med jevne mellomrom gjennom hele den kosmiske historien. Den siste istiden ble avsluttet for omkring 10 000 år siden. Ned relativt hurtige nedsmeltingen skjedde uten menneskelig innvirkning.

Men flere og flere forskere heller nå til solforklaringen. Vår Solgud er den viktigste årsaken til temperaturøkningen. I og med denne gradvise oppvarmingen av kloden, øker CO2-mengden, av helt naturlige årsaker. Varmen fører også til at havet utvider seg og stiger.

 

Vi må regne med enda flere fødselsveer før den nye tidsalder. Den Femte Sol nærmer seg slutten, en ny tidsalder skal fødes, med mye uro og naturkatastrofer. Vi må være forberedt på en geologisk omveltning.

 

Nedtellingen er forlengst startet...

 

Til 2012 - en nedtelling

Les mer om Kampen om klimaet i Dagbladet, 16.mai 2002

Les mer om solen og solflekkaktiviteten i NASA Science News

 

Tilbake til Fabula