FRIGJØRINGSKRIGEN I MIDT-ØSTEN

Palestinerne kjemper ikke en meningsløs Intifada, men en Frigjøringskrig mot okkupanten Israel. Israel kaller det terrorisme. Da må man også kalle Begins kamp mot britiske tropper som hadde kontrollen over deres eget land, for terrorisme. Det er beklagelig at både israelerne og palestinerne fremdeles lever i Det gamle testamentets tid der øye for øye, tann for tann var den grunnleggende filosofien. Dette har resultert i mange døde, også mange barn. Men våpenmakten Israel er palestinerne langt overlegen. Steinkastende guttunger og ungdom blir møtt med granater og kuler.

Israel har med sin diktning i Toraen (tilsvarende Det gamle testamentet), utnevnt seg selv som Guds utvalgte folk og som mer verdifullt enn andre folkeslag. En hel kristen verden lever på denne illusjonen. Islam har kommet med en motaksjon i Koranen. Men uansett hvilket folkeslag som fremhever seg som klodens utvalgte folk, utnevnt av Gud eller Jahve eller Allah eller andre guddommer, er dette den ultimate form for rasisme.

Alle folkeslag som fremhever seg selv på denne måten, utsetter seg for motaksjoner fra folk som føler seg undertrykket, trakassert, mindreverdig. Jødene var en utsatt gruppe i Hitler-Tyskland i likhet med Jehovas Vitner, homofile, sigøynere, psykisk utviklingshemmede, slaviske folkeslag m.m. Etter 2.verdenskrig kom begrepet Holocaust om utryddelsen av jødene. Mange andre folkeslag som ble sterkt desimert under krigen, er kommet mer i skyggen av det som skjedde med jødene. Russland mistet 22 millioner mennesker under 2. verdenskrig. Mange av dem døde i konsentrasjonsleire og fangeleire, også i Norge. Hvor mange sigøynere som ble utryddet er usikkert, fordi det etter krigen ikke fantes noen talsmenn for dem.

Stortinget i Norge stemte for steriliseringsloven i 1934, unntatt ett parti: Samfundspartiet ved sivilingeniør G.E. Bonde, som anså loven for å være den verste som noen gang var blitt vedtatt i Norge. Loven fikk store konsekvenser for sigøynere og tatere i Norge. Man skulle forhindre at de formerte seg. Det er de samme tankene Hitler videreførte under sitt diktatur.

Når et folk opphøyer seg som bedre enn et annet, er dette ikke noe annet enn rasisme.

 

Tilbake til Fabula