DRAPENE FORTSETTER...

 

Nok en tragedie er skjedd i Midtøsten i den evigvarende konflikten mellom israelerne og palestinerne. Hevnen fortsetter.

Begge parter i denne konflikten øker voldspiralen. Begge vil tape kampen om fred og frihet hvis de ikke innser at det bare er en dialog som kan løse problemene.

Tilbake til FABULA