RIKS-SYNSER'N 2004

DOJ's samlede meninger om mangt og mye anno 2004...

Til 1998- og 1999-arkivet  Til 2000- og 2001-arkivet Til 2002-arkivet Til 2003-arkivet

Til 2004-arkivet

GRATISBOK TIL FABULAS LESERE!  

  

Dagens tekst 31.12.2004:

GODT NYTTÅR MED DENNE:

FESTEN GÅR VIDERE

Mens likene hoper seg opp på samlingsstedene fester enkelte turister videre i Phuket. Jeg hørte om bølgen og synes det er litt overdrevet, sier en australsk 48-åring.

Den 41 år gamle svensken Stefan Johansson håpet at i kveld kan være kvelden han får sjekket opp barjenta han har siklet på. Han festet videre i Phuket og så ikke ut til å ta notis av at flere hundre av hans landsmenn trolig har mistet livet, og at over 120.000 har omkommet så langt, skriver The Guardian.

- Jeg har en god ferie. Jeg gikk en tur langs stranda i morges og svømte litt. Nå er jeg på vei for å drikke, også får vi se, sier han til avisen.

Tullinger finnes det i alle nasjoner.

 

 

30.12.2004:

ÅPENT BREV TIL JAN PETERSEN

Hvis det er tilfelle at Norsk Luftambulanse har tilbudt UD tre ambulansefly med leger og sykepleiere og UD ikke har besvart henvendelsen de fikk alt søndag, er dette en skandale som må få konsekvenser for de ansvarlige i UD.

 

 

27.12.2004:

LEBESBY-MANNENS SPÅDOM

Ifølge en norsk forsker vil en tragedie som rammet sørøst-Asia med jordskjelv og påfølgende tsunami og tusener av døde, aldri skje her i Norge.

Men andre forskere har funnet at skred har skjedd utenfor norskekysten mange ganger tidligere, noe som har ført til store flodbølger også her. Dette er imidlertid noen tusen år siden, men dette kan selvsagt skje igjen.

Den berømte Lebesby-mannen kom i sin tid med spådommer som skremte mange. Flere gikk i oppfyllelse, noen ikke. En av hans spådommer som ikke er gått i oppfyllelse er følgende, hentet fra boken om Lebesbymannen Anton Johansen (1858-1928). Her er et utdrag:

"Naturkatastrofer oppsto i flere deler av verden, og i jordens indre begynte flere steder en urolig virksomhet. Store jordskjelv og veldige vulkanutbrudd hjemsøkte de forskjellige trakter av jorden og delvis steder som tidligere alltid har vært forskånet.

Da jeg hadde sett verdenskrigen og alle de ulykker og lidelser den skulle føre med seg over folkene, ble jeg i ånden ført til landene og kystene omkring Nordsjøen, hvor disse ulykker ble åpenbart for meg. Et av de første navn jeg hørte i forbindelse med jordrystelsene var Island, men om det var her eller på bunnen av Nordsjøen som ulykken hadde sitt opphav, kunne jeg ikke oppfatte så nøye. Jeg ble svært forundret, da Herren nevnte disse steder, for jeg visste jo at dette ikke var den trakt på jorden der vulkaner og jordrystelser pleide å forekomme. Men Herren nevnte navnene med bestemthet flere ganger og at jeg virkelig ikke hadde tatt feil, forsto jeg enda mer da jeg straks etter fikk se hele ulykken og de plasser som ble hjemsøkt av denne. Ulykken rammet alle Nordsjø-stater, men intet land ble så hårdt hjemsøkt av den som England. Røsten sa meg også at ulykken skulle komme for Englands hovmod. Det hvilte skumring over samtlige Nordsjø-stater, og ingen stjerne lyste på himmelen. Fra sjøen blåste en sterk vind, og i de norske fjell hadde sneen ennå ikke begynt å falle for året. I ånden ble jeg ført til traktene ved Trondheim. Jeg sto på stranden og så ut over havet, da med en gang grunnen begynte å skjelve under meg. Husene inne i Trondheim dirret som løv, og et par høye trebygninger falt da stranden styrtet sammen. Straks deretter hørtes et veldig drønn ute fra havet og en veldig styrtflod kom rullende med voldsom fart og slo mot fjellveggene. På de lavlendte steder fortsatte den innover stranden. Flodbølgen oversvømte store deler av byen og forårsaket stor skade. Store lager styrtet og ble skyllet bort av bølgene. Oversvømmelsene strakte seg langs hele den norske kysten helt fra Sør-Norge og opp til traktene ved Bodø, og jeg hørte navn på flere av de byer som ligger her. "

Denne spådommen tyder på et enormt undersjøisk skred på den norske kontinentalsokkelen. Mange har spekulert i at oljeboringen her kan føre til et slikt skred.

 

22.12.2004:

FOTGJENGER PÅKJØRT

Riksvei 82 mellom Fauske og Valnesfjord er en trafikkfelle for fotgjengere. Tungtrafikken dundrer forbi og gjør veien livsfarlig. Paradoksalt nok er veien blitt farligere for fotgjengerne etter at autovernet er satt opp på flere av veistrekningene Fauske-Valnesfjord, noe som gjør at det er umulig å komme seg langt nok unna kjøretøyene. Her er det både skole-elever og gamle som utfordrer skjebnen ved å komme seg frem fra A til B.

Gang- og sykkelsti i disse områdene må være en selvfølge - hvis da ikke tunnellen mellom Røvik og Straumsnes blir fremskyndet.

 

15.12.2004:

HEIA FRP!

Og det mener jeg faktisk.

Hvorfor denne støtten? Jo, John Alfheim har gjort en god jobb i forbindelse med en liten gutt som er avhengig av å få beinmarg fra et søster eller bror for å overleve.

I tillegg ble jeg svært positivt overrasket over Frp's støtte til at de statsløse vietnamesiske flyktningene på Fillippinene får komme til Norge.

Hvorfor dette ikke også skal kunne gjelde folk fra f.eks. muslimske land, er likevel for meg en gåte. Frp må tilhøre det gåtefulle folket...

 

13.12.2004:

APROPOS KULTURHUS PÅ FAUSKE

En privat gruppe (hva nå det måtte være) har kommet med et forslag om å bruke Kristensenbygget i Sjøgata som kulturhus for Fauske. Det gjelder lokalitetene i første etasje med en evt. utvidelse i tillegg.

I boka om Fauske kommune står det et eget avsnitt om "Kulturkommunen." Det er mye avslørende lesning her om hva som regnes som kultur. Forøvrig er litteraturen ikke nevnt med et eneste ord i denne boken.

Det skal ellers bli interessant å se om kinoen flyttes ned til det nye kulturhuset. Det vil jo bli en aldeles dundrende opplevelse for de som har leiligheter i samme bygget. Og med overgang fra Fauske Hotell a la overbygget mellom det tidligere EPAS-bygget og FOCUS-sentret, vil jo vogntog og andre voksne lastebiler få enda en mulighet til å kjøre seg fast i Sjøgata...

 

08.12.2004:

VERDENSTERROR

Det er stadig flere som hevder at terroren har øket enormt etter at USA okkuperte Irak. Siste mann ut er Pakistans president. Noe av det mest forunderlige var Putins krasse tale mot et land som nå har utkrystallisert seg som verdensdiktator nr. 1, uten å nevne navn, selvfølgelig. Verden er ikke blitt noe bedre etter dette landets krig mot terror - heller tvert i mot. Og det sier altså Putin, leder for et land som har utpint Tsjetsjenia i årevis....

 

06.12.2004:

KJARTAN FLØGSTAD OG NYNORSKEN

Forfatteren Fløgstad har satt i gang en debatt som viser at det er stor sannsynlighet for at han har lite fornuftig å ta seg til for tiden. Han påstår at nynorskfolk var immune mot nazismen.

Hva blir det neste?

At nynorskfolk er immune mot influensa?

 

01.12.2004:

PER SANDBERG - FRP'S ORAKEL

Sametinget er ikke noe annet enn en koseklubb for landets samer, hevder Per Sandberg. Han mener også Sametinget som institusjon representerer en form for rasisme. - Det er bare samisk ættede personer som kan sitte i Sametinget. Det betyr at andre norske statsborgere aldri vil få muligheten til å påvirke organet.

Hallo! Det er vel logisk at bare samiskættede personer kan sitte i Sametinget?

Sandbergs uttalelser er bare et ledd i Frp's fortsatte hetsing av samer og samisk kultur. Torbjørn Andersen, verstingen innen Frp, brukte langt sterkere ord under debatten om samiske rettigheter på Stortinget i fjor. Begge representerer en historieløshet som er mer enn skremmende. Hadde disse to levd i 1920-årene, hadde de vært villige tjenestemenn for skallemålerne som reiste rundt i Finnmark for å dokumentere at samene var et mindereverdig folkeslag. Jon Alfred Mjøen, rasehygienens far i Norge, bidrog sterkt til nazistenes ideologi i mellomkrigstiden og bygde på bl.a. måling av hodeskaller.

 

 

25.11.2004:

GUDS STRAFFEDOM?

Store gresshopper har invadert Israel. Insektene kom som store skyer 11 dager etter Arafats død.

Her er det virkelig stoff for religionsforskere å stikke hodet i....

 

 

19.11.2004:

MED ÅPNE ARMER...

Anita Apelthun Sæle er vraket av Hordland Krf foran stortingsvalget neste høst.

Men gjett hvem som tilbyr denne kristenfundmentalisten plass på sine lister, hvis hun melder overgang: Kystpartiet, Kristent Samlingsparti og Fremskrittspartiet.

Husker det var en liten mann med bart som satte rosa merker på homofile og satte dem i konsentrasjonsleire sammen med jøder, sigøynere, kriminelle, psykisk utviklingshemmede og Jehovas Vitner...

 

 

17.11.2004:

BRENT JORD

Forsvaret og regjeringen planla å evakuere og brenne Finnmark ved en eventuell krig med Sovjetunionen. Det viser topphemmelige regjeringsdokumenter fra 1951. Da planene ble lagt, var det bare seks år siden Finnmark var tvangsevakuert og brent av tyskerne.

Det var landsfaderen Einar Gerhardsen som var statsminister på denne tiden.

Noen faderlige følelse for Finnmark hadde han øyensynlig ikke....

 

 

14.11.2004:

HOLMGANG OG HOMSEDEBATTEN

De fundamentalistiske kristne som fordømmer homofile ut fra Bibelen følger her i Hitlers og nazistenes fotspor. Intet nytt under solen.

Forskjellen er at i Tyskland havnet de homofile i konsentrasjonsleire.

 

 

10.11.2004:

MEHAMN-ULYKKEN

NRK Brennpunkt avslørte at amerikanske spionfly var over Barentshavet 11.mars 1982 - samme dag som Widerøes Twin-Otter-fly til Mehamn styrtet. Ingen av de tre kommisjonenen har fått vite noe om dette fra det norske forsvaret.

Holder forsvaret de etterlatte og det norske folk for narr?

 

09.11.2004:

ANGREPET PÅ FALLUJAH

En amerikansk soldat kommenterer angrepet på Fallujah på denne måten på TV:

- Dette gir meg et skikkelig adrenalinkikk. Og så der det så morsomt...virkelig morsomt.

Det er vel dette som kalles å være trigger-happy?

 

 

07.11.2004:

BUSH OG RESTEN AV VERDEN

Siste utgave av TIME har selvfølgelig lagt hovedvekt på gjenvalget av Bush som president.

I et av oppslagene vises grafiske søyler over hvordan europeiske land ville ha stemt, og her er det et brakvalg for Kerry, med Norge som listetopp med Kerry 74 % og Bush kun 7 %.

I magasinets brevspalte er det et innlegg som påpeker at retten til å velge er en av grunnprinsippene i et demokrati. Underskriveren, Ken Keaton fra Florida, stiller seg da naturligvis uforstående til at store velgergrupper i USA ikke står i manntallet og ikke får den retten til å velge slik de har krav på.

En annen innsender kommenterer hva det er som gjør at verdens beste etterretningsorganisasjon CIA, kunne la seg lure av Saddam slik at amerikanerne trodde han hadde masseødeleggelsesvåpen - noe han beviselig ikke hadde - og at dette til nå har kostet 1100 amerikanere livet.

Powell uttrykte det slik via CNN angående Bush: - Han vil fortsette sin aggressive utenrikspolitikk.

Fire nye år med Guds gave til verdensfreden.

 

 

06.11.2004:

NEI TIL UTVIKLINGSLÆREN I USA

I en undersøkelse blant CNN's nettbesøkende svarte hele 67 % nei til at utviklingslæren skulle brukes i skolen.

De vil vel ikke at det skal avsløres at Bush stammer fra sjimpansene...

 

 

05.11.2004:

MAKT KORRUMPERER

Helt siden den blonde, rike, kristent oppdratte 41-åringen Suha giftet seg med 34 år eldre Yassir Arafat i Tunis i 1990, har hun og datteren Zahwa (9) levd i sus og dus i Paris og Tunis. I Gaza sammenliknes hun med Imelda Marcos. På grunn av sitt enorme pengeforbruk, helårssuiter på luksushoteller og eksklusive designerklær ble hun til slutt gransket av fransk politi for korrupsjon og hvitvasking av bistandspenger. Det er snakk om 8,6 millioner kroner overført fra Sveits hver måned i 2002 og 2003 til hennes konti i Paris. Hun kan ikke redegjøre hvor pengene kommer fra.

Kanskje norske myndigheter kan si noe om dette?

 

 

04.11.2004:

BEATE KLETTE - BUSH'S TALERØR I BODØ

Jeg får vel begynne med å gratulere Klette med presidentvalget. Hun har vært en god talskvinne for hans kandidatur.

Det hadde likevel vært interessant å vite om Klette støtter Bush's syn på homofile, abort, stamcelle-forsking, dødstraff m.m. I sin tid som guvernør i Texas satte jo Bush en formidabel rekord med antall henrettelser i staten - det nådde faktisk over 150 - deriblant mennesker som var klart diagnostisert som psykisk utviklingshemmede. Her fantes også dødsdømte som var så unge at USA sto på Amnesty-listen over tre nasjoner i verden som dømte tenåringer til døden (Iran og Pakistan).

Blant de mest kristenfundamentalistiske i USA er Bush ansett for å være den første president i amerikansk historie som kan regnes for å være en ekte evangelist etter at han fant frelsen i Jesus i stedet for flasken. Det er i dette Bibelbeltet at folk tror at jorden ble skapt på 7 dager og at det er mulig å danse med giftslanger i hendene uten å bli bitt. Utviklingslæren er bannlyst i skolene, bl.a. Blant disse hvite middelklassemennesker er det Bush har hentet hovedstøtten til sin valgkamp. De har skilt utenfor noen av sine kirker der det står: "Praise the lord and pass the ammo" fordi det er Bibelen og geværet som er grunnlaget for deres tro.

Det er mot denne bakgrunnen Bush og hans politikk må vurderes. Det er derfor Bush er så ivrig på å spre det glade budskap i resten av verden.

I Ohio er det nå blitt avslørt at en tellemaskin har gitt Bush for mange stemmer. Nå var det ikke så store befolkningen det gjaldt, men det viser at valgsystemet i verdens største demokrati ikke er til å stole på. Hvorfor var det nødvendig for Bushkampanjen i 2000 å skaffe til veie et dataprogram som kunne sile ut velgere for å kunne slette dem fra manntallene? Virker det betryggende at hans bror Jeff Bush, guvernør i Florida, og Katrine Harris, sentrale

personer i Bush-kampanjen kunne stanse opptellingen av stemmer i denne staten - en stat som var avgjørende for Bush' s seier den gangen? Hans seier den gang ble først avgjort 11 - elleve - uker etter valget - pga en rettsavgjørelse i høyesterett.

Selv synes jeg det er greitt at Bush tok seieren. For han må ta det hele og fulle ansvar for det som har skjedd og skjer i Irak. Det hadde vært urettferdig om Kerry skulle ha tatt denne belastningen også.

 

 

03.11.2004:

PRAISE THE LORD AND PASS THE AMMO

Bush ble gjenvalgt og dermed er det den fundamentalistiske siden av "Levende ord" som styrer verden. Utslagsgivende var bl.a. Bush' motstand mot homofile og abort. Før sine møter med rådgivere og ministre samles Bush-administrasjonen til bønn som alltid avsluttes med God bless America.

Det er vel tvilsomt at Vårherre henger med i svingene de neste fire årene...

 

 

03.11.2004:

BUSH-JUBEL

Merket meg i løpet av TV-sendingene 3.11 at følgende var glade for at Bush ble gjenvalgt:

Putin, Berlusconi og islamistiske nettsteder - sistnevnte var glade for at de nå kunne fortsette å la USA blø...

 

 

03.11.2004:

GODT VALG

Etter å ha sett TV2-dokumentaren i går natt om valget i Florida i 2000 da Bush "vant" valget, gikk det opp for meg at USA-valget ikke er som andre valg. Når man bruker dataselskaper for å slette folk fra manntallslistene og har valgkommisjoner som besto av Bush-tilhengere, sier det seg selv at det er mange ugler i mosen. Jeg tenkte med meg selv klokken 0100 at er det virkelig slik det foregår, så er nok Bush seierherren i år også.

Og det er vel det mest fornuftige. Så kan han få tatt det hele og fulle ansvaret for Irak-krigen og det som måtte komme i de neste fire årene.

Det er vel slik at et hvert land får den lederen det fortjener.

 

 

01.11.2004:

SKYTER DE HESTER, MR PRESIDENT?

Iraks president al-Yawar, som stort sett har en symbolsk rolle i irakisk politikk, mener imidlertid at amerikanernes angrep på opprørere i Irak er fåfengte:

- Jeg er helt uenig med dem som mener det er nødvendig å løse saken med militære midler, sier Yawar til den kuwaitiske avisa al-Qabas under et tre dagers statsbesøk i Kuwait.

- Koalisjonens håndtering av krisen er feil. Det er som om noen skyter kuler mot hodet til en hest bare fordi det landet en flue der; hesten døde og fluen forsvant, sier al-Yawar, som oppfordrer til dialog slik at ikke enda flere slutter seg til opprørerne.

Dette er vel et språk selv cowboyen Bush skjønner?

 

 

27.10.2004:

GUDS MENN PÅ JORDEN

Bondeviks klare tale da krigen i Irak startet, var at Norge ikke kunne støtte den. Men noen dager før hadde han gitt klarsignal for utlån av norske våpensystemer til bruk i denne folkerettsstridige Bush-krigen.

Begge karene støtter seg febrilsk til Gud i sin tale, men gjerningene avslører deres sanne jeg.

Vårherre må for tiden ha tunge dager...

 

 

21.10.2004:

ØKOLOGISK SAMMENBRUDD

Menneskeheten forbruker 20 prosent mer av de globale naturressursene enn planeten vår klarer å reprodusere, sa WWF-direktør Claude Martin, da han la fram sin årsrapport om klodens tilstand nylig.

Mest bekymringsfullt er forbruket av fossilt brennstoff som olje, gass og kull. Dette forbruket har økt med 700 prosent de siste 40 årene. En liste over de verste landene viser at De forente arabiske emirater ligger på toppen, fulgt av USA, Kuwait, Sverige og Finland. Norge kommer på 11. plass på listen og har hatt en vekst i forbruk av naturressurser på nesten 50 prosent de siste 40 årene. Hadde resten av verden forbrukt naturressurser i samme tempo som Norge, ville det vært behov for tre og en halv jordklode, mener WWF.

Som et apropos: I Norge er interessen for bruk av såkalte SUV-biler, 4-hjulstrekkere, sterkt økende. Man begrunner kjøp med at man virkelig har sterkt behov for slike biler, selv om man i virkeligheten kjører på flatmark det meste av året. Disse bilene sparer ikke akkurat på drivstoffet. Og diskusjonene om lavere forbruk er stort sett fraværende blant folk som tidligere var miljøbevisste.CO2-utslippene er så omfattende at kloden ikke lenger makter å absorbere dette på vanlig måte. Dette i kombinasjon med de naturlige svingningene i klimaendringene, gjør fremtiden for kloden i høyeste grad usikker.

Klimaforskerne strides om hovedårsakene til klimaendringene, men alle er enige om at kloden går inn i en klimafremtid som kan bli svært dramatisk for alle levende vesener.

For oss i vesten er det vel greitt å vite at man reiser inn i denne fremtiden på 1.klasse (jfr. Titanic-forliset)

 

 

11.10.2004:

DØDELIG STATISTIKK

Over 30.000 barn dør hver eneste dag av sykdommer som kunne ha vært forebygd, viser en ny og rystende rapport fra FNs barnefond.

Noen barn er mindre verdt enn andre....

 

 

10.10.2004:

NOBELT GJORT...

Regjeringen trekker alle støtte til fredsbevegelsen i Norge.

De skal vel støtte krigen i Irak i steden....

 

 

24.09.2004:

TILBAKE TIL FORTIDEN

I TV2's Holmgang var det 67 % av innringerne (12000) som mente at kapellanen Michael Møgster i Hareid aldri burde ha gitt seg på å slippe biskop Køhn til i kirken.

Kirkens sannheter har hatt vanskelige tider gjennom tidene. En tid var jorden flat og man dømte folk til døden for å mene noe annet. Inkvisisjonen drepte og mishandlet vantro gjennom lang tid. Her har vært heksebrenninger og forfølgelser av mennesker som har stilt seg kritisk til kirkens sannheter.

Nå er det kvinnelige prester og homofile som er på agendaen blant fundamentalistene, fordi dette bryter med Guds ord, må vite.

Guds ord, ja. Bibelens skrifter er et sant sammensurium av mer eller mindre gudsinspirerte innlegg. Helt fra at det var OK at en far lå med sine egne døtre til masseslaktning av mennesker for å komme frem til det hellige land. Det gamle testamentets budskap er i hovedsak øye for øye, tann for tann. Jesu lære i Det nye testamentet antydet noe annet og nytt: man skulle ikke bare elske sin neste som seg selv, man skulle endog elske sine fiender.

Det er på høy tid at Jesus nå vender tilbake for å rydde opp i tempelene og kirkene og hodene på mørkemennene og -kvinnene før menneskeheten vender tilbake til middelaldertenkingen igjen med de uhyrlige konsekvenser det vil få.

 

 

23.09.2004:

MØRKEMANN I HAREID

Kapellan Michael Møgster nekter Køhn å holde gudstjeneste i Hareid kirke. Mørkemennenes tidsalder er fremdeles ikke over, dessverre. I sitt syn på homofile er jo Møgster på samme linje med en liten mann med svart bart som sperret homofile inne i fangeleire. I sitt kvinnesyn ligger han på samme linje med islamske fundamentalister , m.a.o. er Møgster en skikkelig kristenfundamentalist - lang fra Jesu lære om likhet og likeverd.

 

 

22.09.2004:

ER BUSH PRE-SENIL?

En amerikansk lege, Joseph Price, hevder i magasinet Atlantic Monthly, at talefeilene til Bush skyldes at han er presenil og i ferd med å utvikle Alzheimer. Han har kommet frem til denne slutningen på bakgrunn av studier av video-opptak av tidligere taler Bush har holdt før han ble president.

Her er noen av Bush-talefeilene:

- Jeg føler meg beæret over å få ta en modig iraker i hånden, som har fått hånden sin kuttet av av Saddam Hussein.

- Det er ingen tvil i min sjel, ikke en eneste tvil i min sjel, om at vi kommer til å mislykkes.

- Det er helt tydelig et budsjett. Det står mange tall der.

- Hvis vi sprengte hverandre i luften, ville verden være trygg.

- Våre fiender er oppfinnsomme og ressurssterke. Det er vi også. De slutter aldri å pønske ut nye måter å skade vårt land og vårt folk på. Det gjør ikke vi heller.

På hjemmebane har sannelig Erna Solberg kommet med et ønske om flere innvandrere til Norge. Og det ikke lenge etter at hun har fått departementet til å produsere skrekk-videoer som skulle forhindre økt innvandring til landet.

Jeg aner ikke hva dette kan skyldes....

 

 

21.09.2004:

HORN OG HORN, FRU BLOM

Lokale politikere i Trondheim har foreslått å gi mat og tak over hodet til asylsøkere som har fått avslag, men som ikke vil returnere. Erna Solberg mener resulatet kan bli at Trondheim blir Somalias største by, skriver Adresseavisa. - Jeg sier det fordi dette forslaget vil i praksis bety fri innvandring av mennesker fra Afrikas horn.

Snart vokser det nok horn ut av pannen til denne damen, skal dere se...

 

 

20.09.2004:

TRONDHEIM - EN BY I SOMALIA?

Trondheim kommune synes det er umenneskelig å la asylsøkere som har fått avslag, gå vinteren i møte uten tak over hodet og mat i munnen. Da slår Ferme-Erna Solberg til og hevder følgende: - Å gi urettmessige asylsøkere mat og tak over hodet, vil gjøre Trondheim til Somalias største by.

Vel, det er enkelt å skjønne hvor empatien og velstanden tar veien når man ser henne i aksjon. Hun kan jo bare kontakte Krohn Devold for å be henne innkalle amerikanske styrker til å bombe Somalias største by for dermed å kvitte seg med problemene på den måten. Det har de jo gjort tidligere....

 

 

19.09.2004:

DØDE JESUS PÅ KORSET?

Frps innvandringspolitiske talsmann, Per Sandberg, uttaler seg om det meste når det gjelder innvandrere, asylsøkere og flyktninger. Nå har Islams Ahmadiyya-menighet delt ut en brosjyre på gata i Oslo som hevder at Jesus ikke døde på korset, men ble tatt ned og stelt med slik at han kom seg på fote igjen.

Per Sandberg kan vel neppe beskyldes for å være en særlig belest mann. Disse ideene om at Jesus ikke døde på korset, er av svært gammel dato og er faktisk eldre en islam. Det er skrevet utallige bøker og artikler gjennom tidene om at Jesus overlevde og bl.a. endte som familiemann i India.

At Per Sandberg gjør dette til et problem for muslimene, er en overforenkling og banalisering av dette temaet. Han kunne tatt seg bryet med å sjekke på internett om disse Jesus-ideene.

Men jeg skal ærlig innrømme at hvis den kristne tro er helt avhengig av at Jesus døde på korset og sto opp igjen den tredje dag, byr jeg ikke mye for denne troen. Helt avgjørende for mitt vedkommende er Jesu lære om hvordan menneskene skal leve sammen i samfunn. Her er det viktige prinsipper som må gjennomsyre politikken: gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg (tjenerprinsippet), elske sine fiender m.m.

Per Sandberg er dessverre bare nok en historieløs politiker på tinget...

 

 

18.09.2004:

MIDTØSTEN-TRAGEDIEN

Hele elendigheten begynte vel da Abraham fikk den fikse ideen om å forlate Mesopotamia for å finne det lovede land i Kanaan. Det har sannelig kostet noen millioner døde gjennom tidene.

Han skulle ha holdt seg hjemme....

 

16.09.2004:

DØDELIG STATISTIKK II

3300 palestinere

950 israelere

Antal døde sien intifadaen startet.

Noen mennesker er mer verdt enn andre....

 

13.09.2004:

STEINHJERTER I STEINRØYSA

Hagen & Co er i ekstase fordi to professorer har uttalt at Norge har drevet snillisme i forbindelse med flyktninge- og asylpolitikken. - Dette har vi ment i 20 år, sier Hagen og gnir seg i hendene. Han ønsker vi skal være et homogent norsk samfunn basert på norske verdier, slik som i gamle dager (samer og kvener regnes ikke med, må vite...)

Snillisme? I virkeligheten får Norge påpaktning fra FN fordi landet ikke er villig til å ta inn flere flyktninger. I tillegg driver den humane Bondevikregjeringen utkastelse av flyktninger fra asylmottakene. Uten tak over hodet og penger til mat, går disse menneskene en høyst ublid skjebne i møte når vinteren stunder til.

Professor Grünfeldt tilhører et folkeslag som har flyktet i alle retninger gjennom tidene. Nå ønsker han at det skal bygges asylmottak i afrikanske land slik at strømmen av fattige mennesker ikke skal nå kong Salomos smørgryte i Norge. For her er det norske verdier som gjelder. Hva nå det måtte være (kanskje er det snakk om verdier som McDonald, Cola, sydenferie, krise i psykiatrien, manglende eldreomsorg, nedskjæringer på alle områder?)

I virkeligheten er det en rå ansvarsfraskrivelse når man overlater til fattige land i Afrika å ordne opp med flyktningestrømmene, som bare vil øke i vår globale tidsalder og hardkjør mht til markedsøkonomien. Verdens rikeste land vil bare satse på norske verdier - og alle disse verdiene skal man ha bare for seg selv her i steinrøysa.

Dette er ikke snillisme, men en brutal umenneskelighet som viser at ledende politkere og samfunnsdebattanter med eller uten professortitler har utviklet en uhelbredelig form for steinhjerter.

 

 

06.09.2004:

DØDELIG STATISTIKK

Beslan 155 barn (3.september 2004)

Tsjetsjenia 42 000 barn (i løpet av de siste 5 år)

Darfur, 22 000 (media er taus om Sudan. Ingen lys for de svarte barna)

Rwanda 350 000 barn (konflikt mellom to kristne grupper: hutuer og tutsier)

Irak 500 000 barn (på grunn av FN-sanksjonene. USAs utenriksminister Madeleine Albrigt uttalte i denne forbindelse at dette "var en pris som var verdt å betale")

Noen barn er øyensynlig mer verdt enn andre...

 

 

05.09.2004:

BESLAN-TRAGEDIEN

Lørdag fikk jeg en SMS om å tenne et lys for Beslan, noe jeg da gjorde etter å ha sendt SMSen videre til venner og bekjente. Nå stiger dødstallene for denne terroraksjonen til opp mot 500. Over 250 er fremdeles savnet. Forferdelige scener utspant seg på CNN og Sky News hele dagen under aksjonen. Man må være bra desperat når man utfører en slik udåd mot babyer og småbarn. Når man demoniserer en part, blir det lettere å skyte, slik tyskerne gjorde det overfor jødene under krigen.

Men som Russlandseksperten uttalte det på TV i forbindelse med gisseltakingen, så er Russlands grusomme krigføring i Tsjetsjenia noe av årsaken til denne ugjerningen. Hun beskrev at 100 000 sivile er blitt drept av russiske styrker i Tsjetsjenia. 10 % av befolkningen, noe som motsvarer 440 000 drepte i Norge hvis det hadde skjedd her.

For ikke lenge siden sto en tidligere russisk soldat frem på TV2-skjermen og fortalte om ugjerningene han og andre spesialstyrker hadde utført i Tsjetsjenia. Hovedstaden Grozny er bare en ruinhaug. Hele familier ble utryddet i utrenskningsaksjonene.

Nå får Putin uventet støtte fra Ariel Sharon, som har sett muligheten for å etablere et nærmere samarbeide med russerne når det gjelder etterretningsvirksomhet mot muslimske fundamentalister. Krigen mot terrorisme blir kraftig utvidet med USA, Israel og Russland i maktens kjerne.

Sharon uttrykte det slik i et intervju: - Når man fordømmer radikale islamske bevegelser kan man heller ikke unngå å fordømme såkalte frigjøringsbevegelser som tyr til terror.

Voldsspiralen snurrer stadig videre og det blir ingen ende på terror og mot-terror så lenge religiøs fundamentalisme hersker i alle leire, for her det ikke snakk om de gode og de onde, men en verden som går av hengslene fordi noen tror seg bedre og mer verdifull enn andre.

 

 

03.09.2004:

TABLOID-SÆLE

Finn Jarle Sæle skjøt fra hoften mot islamsk fundamentalisme på Tabloid forleden. Han hevdet enkelt og greitt at islam er voldelig. Men han bør være mer nøktern i sin analyse av verdenssituasjonen. Russlands terrorbombing av Tsjetsjenia bør trekkes inn som en viktig årsak til det som skjer. Apropos Sæles analyse: den verste masseslakten i moderne tid skjedde i Rwanda i konflikten mellom hutuer og tutsier. Her ble over 800 000 mennesker drept, unge og gamle, kvinner og barn. Mange av "slakterne" var faktisk prester. Begge parter tilhører den katolske kirke - altså kristne. Dette viser at kristendommen som religion har mange svin på skogen.

Som en av innringerne til Tabloid uttrykte det: " Hva med kristendommen i historisk perspektiv? Avler den vold?"

Det var nesten flaut å høre Sæles uttalelse om at Muhammed hadde ført 20 kriger mens Jesus hadde et budskap som gjorde at han ville dø i svakhet på korset (for menneskenes synder, heter det visst).

Dette er å banalisere det Jesus sto for. Han uttrykte det slik at man skulle elske sin neste som seg selv, ja, man skulle endog elske sine fiender.

Er det slik de kristne nasjonene oppfører seg? Elsker sine fiender? Nei, tvert i mot. Det er et brennende hat mot annerledestenkende mennesker på kloden som ikke har den rette tro. Slik er kristenfundamentalisme og islamfundamentalisme ganske så like...

 

 

01.08.2004:

FRA BOKBAD TIL BITCH

NRK1's "Det svakeste ledd" er en traurig opplevelse. Her er nok et TV-konsept der målet er å mobbe ut andre deltagere. Anne Grosvold endte opp som en parodi av seg selv. Muligens er uttrykkene hun brukte direkte oversettelser fra den britiske avarten av spillet. Svartkledd og med alvorlig mine er hun blitt en slags pensjonistutgave av Nemi...

 

 

30.08.2004:

UNGJENTE HENGT I IRAN

En 16 år gammel jente ble hengt offentlig i Iran etter at hun hadde hatt forhold til en mann. Mannen fikk 100 piskeslag.

Det er iransk rettferdighet anno 2004. Nå stiller de i samme klasse som Saudi-Arabia...

 

 

23.08.2004:

VALGKAMP-VIDEO MED BUSH

"Bildet av det irakiske fotball-landslaget i Olympiaden, det er fantastisk, er det ikke? Det ville ikke vært fritt om USA ikke hadde handlet," heter det i en ny reklamefilm fra Bush-Cheney '04. Tittelen på filmen er "Victory" - altså "Seier".

Men de irakiske fotballspillerne har reagert sterkt på denne videoen. De vil ha sge frabedt å bli misbrukt av Bush. De ønsker amerikanerne ut av Irak så snart som mulig, sier de i en skarp uttalelse.

Nå skal den amerikanske OL-komiteen se på videoen for å vurdere om den bryter med organisasjonens regler.

I en annen video bruker de en kvinnelig svømmer som bakgrunn for kommentarer om at to nye nasjoner er blitt fri til å delta i OL. Her tenkes det øyensynlig på Irak og Afghanistan. Nå viser det seg at ingen av disse to landene har kvinnelige svømme-deltakere.....men det spiller vel ingen rolle i amerikansk valgkamp....

 

17.08.2004:

HVA ER DET EU EGENTLIG VIL?

Det afrikanske landet Ghana var selvforsynt med landbruksprodukter. Bl.a. hadde de meget moderne kyllingproduksjonsanlegg. Så krevde EU at landet skulle fjerne tollbarrierene og subsidiene til egne bønder. Presset ble så stort at Ghana måtte gi etter. Dette førte til at overskuddslagre i EU ble fraktet til Ghana, bl.a. kyllingfileter og sukker. Prisene på dette var så lave at ghanesiske bøner ikke maktet å konkurrere og måtte dermed legge ned. Kyllingfarmene står som tomme spøkelseshus rundt omkring i Ghana.

Dette er altså metoden EU bruker for å holde prisene oppe innenfor sitt eget marked(kvitte seg med overskuddslagre) og dermed rett og slett utradere Ghanas landbruksproduksjon av kylling og sukker.

Dette som et apropos til alle som forherliger EUs økonomiske politikk og gjerne ønsker Norge som medlem.

 

14.08.2004:

 

BOMSKUDD

Har merket meg at både Frp's Ellingsen og Fauskes uimotståelige Øystein Aalstad har uttalt seg om det såkalte trikke-drapet i Oslo. Begge kjører ut med sin sedvanlige innvandrer-hetsing. Man kan jo ikke vente noe annet fra disse utkantene.

Nå leste jeg nylig ankommet fra research-tur i Finnmark at en pakistansk drosjesjåfør var blitt knivstukket til døde i Oslo. Drapsmannen er en 18-år gammel etnisk nordmann. Jeg regner ikke med at Ellingsen og Aalstad vil kommentere dette drapet, fordi det antagelig er uinteressant for dem.

Men saken er den at begge disse sakene viser at mennesker med psykiske vansker, uansett etnisk bakgrunn, ikke får den hjelp de trenger for å klare seg i dagens samfunn.

Dette til tross for bl.a. Bondeviks nyttårstale der han uttaler at psykiatrien i Norge skal styrkes.

Det skulle vel ikke mangle penger - her i verdens rikeste land?

 

 

 

22.07.2004:

HAGENS EVANGELIUM

Carl I. Hagen har startet sitt korstog mot islam. Hvis verden hadde vært så enkel som Hagen fremstiller det som, ville vi også måtte saumfare kristendommen på samme måte. Hvem er den sanne representant for kristendommen i Norge? Jehovas Vitner, Frelsesarmeen, adventistene, pinsevennene, baptistene, den luthersk-evangeliske kirken, Smiths venner, Guds menighet, Børre Knudsen, læstadianerne, Misjonsforbundet, Samemisjonen, Israelmisjonen, Levende Ord eller en eller annen av de andre avartene av kristendommen i vårt land? Og hvilken kristendom er det snakk om?

Her finnes uttalige fundamentalistiske retninger innen kristendommen. Levende Ord er ett av dem, forsamlingen der Hagen holdt sitt innlegg mot islam. Levende ord tolker Bibelen helt bokstavelig og regner seg som eneste sanne vei til frelse. Mange av disse kristne gruppene holder seg strengt til Bibelens segregering når det gjelder kjønnskillet mellom mann og kvinne. Innenfor de aller fleste gruppene er det en streng patrialkalsk styring av liv og lære. De preker også en streng forbudslinje som ikke er i samsvar med dagens samfunnsutvikling. Likestilling er et fremmedord.

Fysisk avstraffelse av barn er ikke uvanlig innenfor disse såkalte kristne grupperingene. Dessverre heller ikke mishandling og misbruk.

Bare som et apropos til Hagens innlegg hos Levende Ord der han fremholdt at Jesus sa: La de små barn komme til meg.

 

 

18.07.2004:

GAMMEL GAMMEL RELIGION

Frp på Sørlandet vil forby islam.- Nå importerer vi folk med en religion som drives slik den gjorde da den ble dannet i år 600. Den friheten vi har i Norge kan bli tatt fra oss dersom vi ikke setter krav til innvandrerne, sier formann Halvor Hulaas i Kristiansand Frp til Dagbladet.

Men selv bedriver disse kristenfundamentalistene en religion som ble etablert for rundt 2000 år siden...så da så...

 

13.07.2004:

UBEGRIPELIGE USA

Tre land har ikke ratifisert FN's barnekonvensjon: Sudan, Somalia og USA.

De to førstnevnte landene kjenner jo de fleste forholdene i, men at USA er en slik versting, er ubegripelig.

Men kanskje dette er noe av årsaken til at det foregår tortur av barnefanger i amerikanskstyrte fengsler i Irak? Og at man setter ungdommer på dødsceller i USA?

 

09.07.2004:

TÅKETALE OM ISRAEL

I følge den kristne avisen Dagen, går Karl Johan Hallaråker i sin ferske bok "Israel i aktuelt og profetisk lys" rett i strupen, billedlig talt, på Kåre Willoch. Willoch har klippekort til midtøstendebattene. Men de "uomtvistelige faktaene" hans er snarere et tåketeppe, skriver Hallaråker.

Hvilke fakta er det så Hallaråker legger frem?

Jo, blant annet dette:

"Jeg tror den moderne staten Israel er et ledd i Guds oppfyllelse av løftene sine, men jeg tror ikke Gud er ferdig med å oppfylle løftene sine med den formen staten Israel har nå."

Er dette selve grunnideen i boken, skjønner en godt hvilke tåkekilder ideene hans er hentet fra.

Hvis det er slik at Gud arbeider med å forme staten Israel, da skjønner jeg ikke hvorfor han godtar at landet skal inneha et atomvåpen-arsenal. Men kanskje er det slik at denne Gud som Israel bekjenner seg til, denne Jahve, ikke er den Gud som skapte Jesus, men en langt annen mer krigersk guddom, selve manndraperen fra tidenes morgen, da kan en jo forstå at atomvåpen hører med i bildet.

Det er viktig å huske på at Jesus, han som kristendommen er grunnlagt på, ikke har noen som helst betydning for Israel.

 

 

05.07.2004:

NORSKE SOLDATER I IRAK

En del av okkupasjonsstyrken eller stabiliseringsstyrken?

Krohn Devold må snart kalle en krakk for en krakk: Norge er en av 31 land som har deltatt med styrker etter en amerikanskledet invasjon og okkupasjon av landet. Dermed er det faktisk en krig Norge har deltatt i.

 

02.07.2004:

DØDSSTRAFF GJENINNFØRT I IRAK

Den nye regjeringen i Irak har gjeninnført dødsstraffen. Ja, skal de følge i verdensdemokratiet USAs fotspor, så må det dødsstraff til. Mens Bush var guvernør i Texas satte han rekord mht antall henrettelser.

I en undersøkelse CNN har holdt, stemte 63 % av amerikanerne for dødsstraff for Saddam Hussein. Vel 30 % stemte for livstidsdom.

I en tale fremholdt Bush at Irak nå var gitt tilbake til irakerne. Sannhetsgehalten i dette er meget tynn: den irakiske regjeringen er innsatt av USA og er nærmest en Quisling-regjering i irakernes øyne. Hauken Negroponte (mannen som satt glisende bak Powell da han la frem de såkalte bevisene for Iraks masseødeleggesvåpen i FN, noe som førte til USAs invasjon og okkupasjon) blir ny ambassadør i Irak med nærmere 1000 ansatte i Bagdad, og er den egentlige makthaveren i landet. Irakerne skal ha "strategisk makt" i landet, men amerikanerne skal ha den "utøvende makt", heter det i en uttalelse fra Det hvite hus.

Joda, landet er visst gitt tilbake til irakerne....i amerikanernes øyne....

 

 

 

01.07.2004:

DEN SATT

Israelsk høyesterett har gitt ordre om at den såkalte sikkerhetsbarrieren må legges om for å minske skadevirkningene for palestinerne, til tross for at dette vil redusere sikkerheten.

Tok du den, Sharon?

 

30.06.2004:

NORDMENN OG INTEGRERING

Norske myndigheter har undersøkt forholdene blant nordmenn i Spania ,med nedslående resultat: dårlig integrering i det spanske samfunnet og få lærer seg spansk.

Hva?

Ringer det noen bjeller?

Størsteparten av disse mennskene klager på at invandrere i Norge ikke lærer seg norsk språk og integrerer seg bedre.....

 

23.06.2004:

BUSH'S VISDOM

I forbindelse med møte med den ungarske statsministeren uttalte Bush at alt gikk så bra i kampen for frihet og menneskeverd. Se bare i Afghanistan, sa han med et smil, der har kvinnene fått sin frihet etter at Taliban ble styrtet.

Bush burde ha tatt seg en tur til USA's samarbeidspartner nr. 1, diktaturstaten Saudi-Arabia, som er det mest kvinnefiendtlige landet i araberverdenen. Der får ikke kvinnene en gang førerkort.

Kvalmen sprer seg når Bush rosemaler sin innsats for fred, frihet og menneskeverd i verden....

 

 

 

22.06.2004:

RELIGIØSE FUNDAMENTALISTER PÅ KRIGSSTIEN

Pinsevennene pastor Torp har vært i Athen sammen med 12 av sine disipler for å be for at det ikke må bli arrangert OL i byen. Dette fordi det bl.a. skal selges souvernirer med motiver fra gresk mytologi under lekene.

Carl I. Hagen skal holde tale i menigheten Levende ord til støtte for Israel.

Han skal vel antagelig også be en bønn og tale i tunger....

 

 

15.06.2004:

Heia Cheney!

Det er ikke avdekket noen sammenheng mellom Saddam Husseins regime og terrorangrepene 11. september, slår en amerikansk undersøkelseskommisjon fast.

Men Dick Cheney gir seg ikke og påstår fremdeles at det er det...

 

COCA COLA

En svær lastebil med Coca-Cola-symboler reiser land og strand rundt og selger usunnhet på flasker og bokser. Sukkerinntaket blant ungdom er verre enn noen gang og skaper store helseproblemer. Ifølge Helsedirektoratet.

Dette støtter altså Fauske Sprint...

En usunn sjel i et "sundt" legeme.

 

08.06.2004:

IRAK VIL GJENINNFØRE DØDSTRAFFEN

Den amerikanskinnsatte regjeringen følger bare i sine læremestres fotspor...

 

25.05.2004:

SKAMSTREIKEN

I velstandslandet Norge streikes det alle vegne. Hva er det de syter for? Lever vi ikke over evne her til lands? Transportarbeiderstreiken har ført til at store mengder mat er dumpet gjennom 5 uker. Hvor stort er tapet for det norske samfunnet her?

Og Gerd Liv Valla, LO-prestinnen, preker om gratispassasjerene, og det i et land med organisasjonsfrihet! LO er med på å vri om lønnsskruen noen ekstraomganger og tar kvelertak på Norge som eksportland. Industrien flagger ut. Velbekomme.

Hørte nylig om de som streiket for at uorganiserte utenlandske arbeidere skulle få samme lønn som nordmenn. Så er det andre som ber uorganiserte ryke og reise!

Hvor er logikken?

 

24.05.2004:

STUDIETUR OG STUDIETUR, FRU BLOM

Mens jeg var på research-tur i Finnmark i forbindelse med min nye bok om samisk utvandring til Canada på 1930-tallet, fikk jeg nyss om at et leserinnlegg i AN oppfordret meg til å reise på studietur - og bli lenge borte. Det er jo mange måter å angripe ytringsfriheten på...

Vedkommende leserbrevskribent bør kanskje selv ta seg en studietur til Israel og spørre den militære ledelsen der om hvorfor de drepte den 3 år gamle palestinske jentungen Rawan Abu Zeid med en kule i hodet lørdag sist uke? Man kan begynne å lure på hva det var den israelske drapsmannen ser i kikkertsiktet sitt? En potensiell kvinnelig selvmordsbomber?

Før studieturen kan vedkommende også merke seg at den israelske justisministeren Yusef Lapid sa at bildene av en gammel palestinsk kvinne foran sitt raserte hus, minte ham om hans egen bestemor foran huset som nazistene ødela under 2.verdenskrig.

 

23.05.2004:

GUD ER STOR

Etter den bestialske halshuggingen av det amerikanske gisselet Berg direkte på TV, ropte gisseltakerne "Gud er stor" på arabisk.

Bush bruker samme meningsløse retorikk når han ber Gud om å beskytte styrkene i Irak - som bl.a. driver mishandling av irakiske fanger.

Hvis det er slik at Gud tar hensyn til slike groteske uttalelser, er det forståelig at en viss mann sa at religion er opium for folket.

Her er det visst mange som er dopet....

 

11.05.2004:

BUSH'S EVANGELIUM

"Vi skal spre Guds frihet og rettferdighet til verden," sa Bush for kort tid tilbake.

Er det dette han gjør i Irak for tiden?

 

 

08.05.2004:

SYNDEBUKK

Det var virkelig nedtrykkende å høre kongresshøringen på CNN forleden da Donald Rumsfeld satt i vitneboksen.

Det er alltid slik at det er den vanlige soldaten som får skylden for ugjerningene som skjer. I utgangspunktet var det USA som startet krigen mot Irak, helt på tvers av internasjonal folkerett. Men under høringen er det akkurat som om det er den menige amerikanske soldat som er skyld i elendighetene som skjer.

Nå er det Lynndie England, fotografert i kompromiterende situasjoner med irakiske fanger, som er syndebukken. Den 21 år gamle jenta skulle reise ut for å oppleve verden. Moren er stolt av henne (på riktig amerikansk vis) og mener hun bare har utført ordre.

Ja, det er sakens kjerne.

Hvem kom med ordren?

Jo, det var faktisk George W. Bush. Han satte i gang krigen mot Saddam Hussein i Irak. Faren hans hadde ikke klart å knekke Saddam i Gulf-krigen. Junior måtte ordne opp i det hele.

Bush sitter og toer sine hender, som en Pontius Pilatus. I steden er det den unge Lynndie England som må lide for amerikansk maktarroganse som verdenspoliti.

Verden er sannelig urettferdig...

 

 

07.05.2004:

EMPATI OG EMPATI, FRU BLOM

Helge Evjen er absolutt inne på noe i sitt siste innlegg i avisa Nordland fra Saltdal. Sitatet om å gå fjorten dager i et menneskes mokasiner før en dømmer noen, er vel kjent, dessuten benyttet i min ungdomsroman "Tidskapselen", som handler om en tyskerunges skjebne i Norge.

Men min eventuelle manglende empati for maktpersoner i nasjonal og internasjonal politikk, er bare blåbær mot det herrene Bush og Sharon mangler av samme. Etter at bilder av torturerte irakiske fanger har blitt vist verden rundt, stiller Bush opp på to arabiske kanaler (bl.a. Al-Hura, som er en amerikanskstøttet propagandakanal) der han presterer å...ja, tro det eller ei...ikke å be om unnskyldning for det som er skjedd. I ettertid får vi vite at han etter intervjuet innkalte Rumsfeld til det ovale rom og kjeftet ham huden full for ikke å ha fortalt ham om disse torturbildene før han gikk på lufta.

Høytstående offiserer i den amerikanske hæren og tidligere deltagere i amerikanske militære operasjoner mener nå at Bush har tapt krigen i Irak. I mai 2003 uttalte han: Mission Accomplished. Resultatet er blitt Mission Impossible.

Der er Bush og Sharon (Busharon) i samme båt. Manglende empati for en svakere part er kjennetegnet for disse to åndsfrendene.

Er det tilfeldig at disse to krigsherrene alltid slår til mot land og folk som er langt svakere enn dem?

 

 

06.05.2004:

MISSION ACCOMPLISHED BLE TIL MISSION IMPOSSIBLE

Bush erklærte krigen mot Irak for avsluttet 1.mai 2003.

April 2004 falt over 100 amerikanske soldater i landet - i en krig som er slutt.

Er det litt mindre med Bush, slik enkelte vil ha det til?

 

 

05.05.2004:

OM Å LØFTE HVERANDRE

At man nå debatterer Krekar-løftingen i hytt og pine i alle kanaler, viser at Norge og nordmenn har alt for lite å ta seg til.

 

 

04.05.2004:

ANONYME BETRAKTNINGER

Vanligvis kommenterer jeg ikke anonyme avisinnlegg. Men signaturen som påstår at jeg er Pol Pot-forsvarer og det som verre er, tar fullstendig feil. Jeg har aldri vært medlem av noe politisk parti, verken på høyre- eller venstresiden, og støtter heller ikke noe politisk parti. Men det har hendt seg at jeg har stemt både til høyre og til venstre i forbindelse med kommunevalgene.

Jeg er blitt kalt mye rart gjennom årene. Min roman "Stormnatt" førte til så forskjellige bokanmeldelser at jeg i en av dem ble karakterisert som en religionsforaktende kommunist og ateist til en annen der jeg ble beskrevet som personlig kristen fordi jeg hadde tatt opp Jesu gjenkomst på en slik spesiell måte.

Som Amnesty-medlem var jeg tildige med på protester mot Pol Pot-regimet. Når det gjelder folkemordforbrytelsene i Kambodsja var det bemerkelsesverdig taust i lang tid både fra venstre- og høyresiden i norsk politikk - slik det var i forbindelse med folkemordet i Rwanda og det som nå skjer i Sudan.

Når USA går til en folkerettslig invasjon av et annet land og nå oppfører seg mot irakiske krigsfanger slik Saddam-regimet gjorde i samme fengselsbygg, samt at USA ensidig støtter Israel i sin FN-stridige okkupasjon av palestinske områder, må det være fullt tillatt å komme med kritiske innlegg uten å bli kalt venstresosialist eller liknende. Eller fordi jeg kritiserer Israel blir kalt antisemitt.

Jeg har alltid vært opptatt av amerikansk historie og USA har vært et land som jeg er og har vært oppriktig begeistret for. Har vært i USA en rekke ganger, sist i forbindelse med min research før skrivingen av romanserien Sjamanens rike, som bygger på den samiske utvandringen til Alaska i 1894 og 1898, og har dessuten mange venner i en rekke stater "over there" (California, Idaho, Minnesota, Washington osv). Jeg har f.eks. en interessant debatt gående med borgermesteren i Nome (som jeg møtte sommeren 2000) ang. amerikansk utenrikspolitikk via epost. Dette betyr at jeg ingenting har i mot det amerikanske folk, men derimot Bush-administrasjonens maktarrogante utenrikspolitikk som fører til USAs alenegang i verden. (Bush: "Vi skal spre Guds frihet i verden", "De som ikke er for oss, støtter terroristene" osv.)

Israels venner bygger, i motsetning til meg, sin begeistring for et land på at man aldri skal kritisere Israels politikk. Det er etter mitt syn et falsk vennskap.

 

03.05.2004:

UHYGGELIG HISTORIELØSHET

Et innlegg i AN mandag 3.mai med tittelen "Samer og rettigheter" skrevet av Olav Johannessen, Svolvær, vakte min interesse. Men innlegget avslørte seg raskt som et uhyggelig om enn klønete forsøk på historieforfalskning. Det eneste Johannessen har rett i er at det har vært bosetting her nord lenge. Funnene av steinalderbosettinger bl.a. i Alta ved Anders Nummedal så tidlig som i 1923, er vel kjent. Under siste istid var det altså isfritt forland langs det nåværende Finnmarks-kysten hvor mennesker levde og virket. Blant forskerne er det fastslått at dette er snakk om samenes forfedre. Helleristningene i Bossekop, som ble oppdaget så sent som i 1973, viser rein og fangstfolk men også reingjerder, som kan tyde på tamreindrift alt på denne tiden.

Olav Johannessen beskriver samene som et inntrengerfolk som jager vekk "nordmenn og finner". Hvor han henter dette fra er et mysterium, men muligens er det fantasien som spiller ham et aldri så lite puss her. Han forsøker å fremstille det som fakta og vedtatte sannheter, men det synes å være like lite velfundert som påstandene til forfatteren av "Er samene Finnmarks urbefolkning?" , den 82 år gamle amatørarkeologen og eksdisponenten for et fiskebruk i Båtsfjord, Karsten Adriansen. Boken bygger på manuset som han sendte til Universitetet i Trondheim som doktorgradsavhandling, der den ble avvist fordi den ikke holdt mål rent vitenskapelig. I følge NRK-Finnmark 28.8.2002 omtalte professor i arkeologi ved Universitetet i Tromsø, Bjørnar Olsen, boka slik: "Når man skal drive forskning så er det visse minstekrav til teori og metode og redelighet. Og ikke minst er det krav til kildekritikk. Ingen av disse punktene oppfyller Adriansen. Som vitenskapelig verk har den ingen verdi."

Spørsmål som kan stilles i denne forbindelse er: Hvor kom nordmennene fra, som bebodde nordområdene? Og hva med finnene? Begge disse folkene kan regnes som innvandrere til nordområdene, i forholdsvis nyere tid, sett i en historisk sammenheng. Hvem kan så med størst mulig sannsynlighet regnes som den opprinnelige befolkningen her? Jo, nemlig samene. Den nordnorske høvdingen Ottars beretning til Kong Alfred av England år 892 er en viktig beretning om samer fordi den er fyldigere enn noen tidligere. I beretningen fortelles det at alt land nord for ham var øde, bortsett fra der hvor det bodde samer.

Olav Johannessens innlegg i AN står som et nedrig forsøk på historieforfalskning med det mål å sverte samebefolkningen i Norge. Dette har vi hatt altfor mange av allerede.

Etter mitt syn har Olav Johannessens innlegg ingen verdi.

 

 

02.05.2004:

TORTUR I IRAK

Behandlingen reflekterer ikke det amerikanske folkets natur. Det er ikke slik vi gjør ting i USA, sa Bush.

Mon det. "60 minutes" har tidligere vist hvordan fanger i flere amerikanske fengsler blir behandlet. Dessuten er USA en av få land i verden som opprettholder dødsstraff ved skyting, elektriske stol, gasskammer og giftinjeksjon.

I mars la amerikanske myndigheter tett lokk over at de hadde tiltalt seks medlemmer av en politibrigade for mishandling av 20 fanger i Irak.

Ikke før den amerikanske TV-kanalen CBS onsdag kveld viste bildene, hadde amerikanerne hørt om saken.

Likevel gikk det tre dager med stor oppmerksomhet i Midtøsten og Europa før historien eksploderte i amerikanske medier i går.

Fortsatt finnes det aviser som ikke viser bildene for ikke å "sverte soldatene", som den Murdoch-eide tabloidavisen The New York Post og USA Today.

Et irakisk liv er ikke så mye verdt som en amerikansk soldats ære.

Det er sannheten omkring mishandingen og torturen av irakiske fanger i Irak.

 

ØREDØVENDE TAUSHET

Forleden ble en 7 år gammel palestinsk gutt skutt i hodet av israelske styrker.

Det oppstår nærmest ramaskrik når sivile israelere blir rammet av palestinske selvmordsbombere: de dreper uskyldige kvinner og barn.

Og det er forferdelig når uskyldige blir rammet på denne måten.

Men er et israelsk liv mer verdt enn et palestinsk liv?

Når israelske soldater helt bevisst skyter unger i hodet, er det en øredøvende taushet fra Israels støttespillere i Norge. Ingen kan fortelle meg at disse palestinske ungene blir skutt ved et uhell. Israelske soldater har kikkertsikter på sine automatvåpen og ser nøyaktig det de er ute etter. Og statistikken viser at de aller fleste av de flere hundre barn som er blitt drept siden Intifadaen startet, er blitt truffet med velrettede hodeskudd.

Hvor er den syvende far i Israels hus, Kåre Kristiansen, og andre av hans likesinnede, i denne sammenhengen? Sitter de med både ørepropper og skylapper?

Eller mener de det er greitt at palestinere blir ansett for å være mindreverdige mennesker som det er greitt å avlive med et bevisst målrettet skudd i hodet?

 

30.04.2004:

GULLKORN FRA FRP'S LANDSMØTE

Mullah Krekar var om mulig enda mindre populær enn bomstasjonene. Stortingsrepresentant Per Sandberg fikk jubel og applaus for følgende utsagn: -Det store løftet etter valget er at vi i fellesskap skal bære mullah Krekar og hans likesinnede ut av Norge.

Per Sandberg skal muligens slå ham ned først. Slik han gjorde med en asylsøker i Levanger på slutten av 90-tallet.

Hans stortingskollega Morten Høglund hevdet at Krekar står for en voldsideolologi. Selv forsvarer Morten Høglund USAs hardhendte voldsbruk i Irak. Når skal han f.eks. ytre seg om mishandlingen av irakiske fanger utført av 17 amerikanske soldater? Står disse 17 soldatene for en voldsideologi eller ikke?

 

29.04.2004:

BRØD OG SIRKUS I VÅRENS VAKRESTE EVENTYR

Verden synes å gå helt av hengslene for tiden.

Norge går amok på grunn av billigsalg av øl. Småbarnsmødre med unger i trillevognene fyller

opp 20 sekspakker med billigøl og smiler et salig smil som om de har gjort verdens største kupp.

Så streiker transportarbeiderne fordi de uorganiserte får samme lønn som dem - i et demokratisk samfunn med organisasjonsfrihet. Her permitteres det over en lav sko og matvarer og egg råtner på rot.

Vårens vakreste eventyr?

Mens verden ellers sulter og lider i Jesu navn....

 

27.04.2004:

I DISSE STREIKE-TIDER

Begrunnelsen for Transportstreiken er at de organiserte skal ha lønnsøkning tilsvarende det de må betale i medlemsavgift som organisert, dette fordi de uorganiserte ikke skal ha like godt betalt som de organiserte.

Men sannheten er at de organiserte får store deler av medlemsavgiften som fradrag på selvangivelsen. I tillegg får de gratis juridisk hjelp, gratis kurs med fri reise diett og stipendier, støtte til etterutdannning, medlemsblad rett i posten, billig forsikring og rabatterte bank- og telefonavtaler.

Det er organisasjonsfrihet i demokratiet Norge. Det skal det fortsatt være.

Alle lønnsøkninger i landet fører til økende kostnader for bedriften Norge i konkurranse med andre land. Dette må man også huske på i disse streike-tider.

 

 

12.04.2004:

Å STANSE EN OKKUPASJON

USA har fått fornyet støtte for okkupasjonen av Irak da Bush telefonerte lederne for Italia, Polen og El Salvador. Samtidig er situasjonen i Irak den verste siden krigen startet i mars 2003. Små effektive geriljagrupper dreper og skader flere okkupasjonssoldater daglig.

Nå er en ny metode tatt i bruk: kidnapping av utenlandske gisler fra land som deltar på USAs side i okkupasjonen. Dette legger stort press på landenes regjeringer.

Det neste blir antagelig kidnapping av ektefeller, barn eller slektninger av militært personell av utenlandsk opprinnelse i Irak. Dermed kommer krigen i Irak enda nærmere vår egen stuedør.

Tiden får vise....

 

Dagens tekst 02.04.2004:

REN NORSK KULTUR

Frp's kulturpolitiske budskap er et mysterium. Partiet utbasunerer at man må ta vare på den rene norske kulturen og ikke blande den med flerkulturelle elementer.

Så er spørsmålet til Per Sandberg og andre av Frps kulturelite: hva er ren norsk kultur?

Hvor langt tilbake i tiden skal man gå for å finne noe "ekte" norsk? Steinalderen?

Vel, på den tiden var det ikke noe særlig med folk som bodde her til lands. De fleste kom vandrende fra "utlandet" etter hvert som innlandsisen smeltet ned.

Men stein var det nok av....typisk norsk å være stein, kanskje...

 

 

01.04.2004:

 

INGEN APRILSPØK...

USA-administrator i Irak, Paul Bremer, har stanset en shia-muslimsk avis i landet.

Så demokratiseringsprosessen fortsetter...

 

 

 

30.03.2004:

HIMMEL OG HELVETE

78 % av den kristne dagsavisen Dagens lesere mener at når vi dør, blir det fortapelse for de vantro og himmelen for for de troende.

Vet de ikke at himmel, helvete og paradis ikke er steder, men tilstander på jorden?

 

 

26.mars 2004:

FILMPERLE PÅ FAUSKE KINO

Onsdag kveld var filmen "Gjøken" på programmet. Det er september 1944. På nordøstfronten er de finsk/tyske styrkene i ferd med å klappe sammen og russerne stormer frem. Vi møter en finsk soldat som straffes ved å bli lenket fast til en bergknatt til russerne kommer.

I området driver en enslig samekvinne og begraver døde soldater. Hun finner en skadet russisk offiser, og tar han med seg til boplassen sin og pleier ham.

Her havner også den finske soldaten etter at han har kommet seg løs. Ingen av de tre skjønner et kvidder av hva de andre sier, og det hele utvikler seg til en forviklingskomedie. Men alvoret og den flotte skildringen av mennesker i ekstreme situasjoner sørger for at filmen ikke blir en lettvekter.
En fabelaktig historie med som går rett i hjertet og som har vakt stor oppmerksomhet rundt om i verden.

Den var en av de store vinnerne ved Filmfestivalen i Moskva, der den hentet med seg fem priser, for Beste Film, Beste Skuespiller, Kritikerprisen, Publikumsprisen og Filmklubbenes Pris. "Gjøken" var også årets publikumsvinner ved Tromsø-festivalen. "Gjøken" er også innkjøpt av Sony for kinodistribusjon i USA, og har fått glimrende kritikker i internasjonal filmpresse.

Hele tre - 3 - personer så denne filmen onsdag kveld på Fauske kino.

Enkelte aner ingenting om sin besøkelsestid....

 

 

 

24.mars. 2004:

ISRAELS OKKUPASJON MÅ TA EN SLUTT

Kåre Willoch er den eneste klartenkende politiker i Israel-debatten. Han påpeker at man aldri får slutt på terroren før okkupasjonen av palestinske områder blir avviklet. Frp's Morten Høglund er paritets utenrikspolitiske talsmann og avslører grunnleggende utvitenhet om årsaker og virkninger i Midtøsten. Han har ikke oppfattet at den siste store Intifadaen startet etter at Ariel Sharon gjorde sin provokative visitt på Tempelhøyden, midt i Islams hus. Sharons agenda har lenge vært klar. Helt siden massakren i Sabra og Shatilla har statsterroren fra hans regjerings side vist at han ikke ønsker dialog men fullstendig utmatting og utrenskning av det palestinske folk.

Det er sannelig et paradoks at Sharon, i sin iver etter å skape trygghet fir Israel, øker terrorfaren enda mer med å likvidere Ahmed Yassin. Statsterroristen har jagerfly og kamphelikoptere som sitt sverd. Palestinerne har stein og selvmordsbombere.

Etter drapet på Yassin står enda flere selvmordsbombere foran Israels porter.

 

 

 

21.03.2004:

KOSMO-LOGISK UTTALELSE

Stortingets tre sjåfører hadde i gjennomsnitt 462 overtidstimer i fjor. Det er en økning på 112 timer, eller 32 prosent, fra tiden før stortingspresident Jørgen Kosmo og de fem andre i presidentskapet ble valgt i 2001.

- Hva faen skal jeg snakke med deg om det for, utbrøt en tydelig irritert Kosmo da VG traff presidenten på Stortinget forleden.

Var dette et forsøk på å ta en LAL? (Lars Andreas Larsen....)

 

20.03.2004:

VG SOM MOBBE-AVIS

VG ser ikke ut til å bry seg om kritikken overfor hetsingen av folk på avisens nettsider.

Nå har papirutgaven kastet seg på samme bølgen: bunn og topp når det gjelder skoler og karakterer.

Sulitjelma skole ble lansert som bunn i VGs utgave forleden.

Det avisen ikke sier noe som helst om er at avgangsklassen i fjor var på 7 elever. Det er meningsløst å regne ut gjennomsnittskarakter på et så lite antall elever.

 

 

18.03.2004:

SAMEHETSER

Isak Mathis O. Hætta driver Kautokeino Villmarkssenter. Der bodde jeg en natt i forbindelse med lanseringen av den samiske versjonen av min romanserie SJAMANENS RIKE. I TV-stua om kvelden uttalte han seg meget nedsettende om asylsøkere. Jeg ante ikke hvem denne karen var før jeg kom tilbake til Fauske: han er Sametingspolitiker og hetser asylsøkere fra talerstolen der. Nylig hetset han homofile på formannskapsmøte i Kautokeino.

Det er første og siste gang jeg overnatter på Kautokeino Villmarkssenter. Jeg oppfordrer forfatterkolleger og andre til å boikotte Villmarksentret så lenge Isak Mathis O. Hætta driver det stedet.

 

15.03.2004:

SPANIA TREKKER STYRKENE UT AV IRAK

Bondevik på sin side vil beholde de såkalte stabiliseringsstyrkene i Irak til tross for hendelsene i Spania.

Det er vel rettere å kalle dem okkupasjonsstyrker, i hvert fall er det det Al Qaida kaller dem i sin trussel mot Norge for ikke så lenge siden.

Når smeller det i Norge, Bondevik?

 

13.03.2004:

TERROR I SPANIA

Nærmere 200 mennesker ble drept i bombeterroren i Spania. Dette er en uhyrlig aksjon og må fordømmes. Vold avler alltid vold. Men er det egentlig forskjell på statlig terror og privat terror? I Irak er i følge Iraq Body Count (www.iraqbodycount.net nærmere 10 000 sivile drept. Okkupasjonen av Irak er i strid med folkeretten og kan nærmest karakteriseres som statsterrorisme da krigen ble iverksatt på sviktende grunnlag og i strid med FN-vedtektene. Bush endret brått fokus fra terrorkrigen mot bin Laden i Afghanistan etter 9.11.2001 til Saddam Hussein i Irak, begge var i sin tid USAs nære samarbeidspartnere gjennom en årrekke.

Men disse 10 000 døde i Irak vil aldri få 3 minutters stillhet fra verdens såkalte demokratiske nasjoner. Enkelte kommentatorer hevder ironisk at det er forskjell på drepte europeere/amerikanere og arabere: 2500 døde etter terroraksjonene i USA er langt verre enn 10 000 drepte sivile i Irak...

 

10.03.2004:

VANN PÅ MARS

Forskerne blir fra seg av begeistring over at det har vært vann på Mars. For mitt vedkommende avstedkommer det ikke noen særlig overraskelse. Det som virkelig er et mysterium og som virker ganske så skremmende, er hvordan i all verden alt vannet er forsvunnet!

 

08.03.2004:

HOMO-DEBATTEN

Bush og Høybråten og norske fundamentalistiske sekter fortsetter trenden fra Hitler-Tysklands isolering og utrydding av homofile. En homofil teolog ringte på ledig stilling og opplyste om at han levde i homofilt partnerskap. "Den problemstillingen har vi ikke vært borti," svarte vedkommende i den andre enden, en eller annen kristenfundamentalist, antagelig av det heterofile slaget, som visstnok skal være så veldig uproblematisk (Hva med Knutby-saken? Kan heterofili være problematisk hvis man skaffer seg elskerinne eller dreper sin kone?)

Problemstilling? Er det et problem for dem at noen er homofil? Hva om søkeren hadde vært HIV-smittet? Svart? Psykisk funksjonshemmet?

Religiøs svada oversvømmer folk og land. Før satt folk med senket hode og hørte på prestenes latin i kirkene og fryktet Guds straffedom. Religionene har skapt mye urettferdighet og mange overgrep - i Guds navn.

 

24.02.2004:

ET GUDSORD FRA LANDET?

Torill Skogsholm var som en skjelvende amatør i Holmgang på TV2. Hun skulle forklare hvorfor nordmenn må betale i dyre dommer i bilavgifter.

- Staten trenger penger, sa Skogsholm.

Har hun ikke oppfattet at Norge har NOK av penger? Hva har vi oljen for da?

 

 

13.02.2004:

VERRE EN VOLD OG DRAP

Nå ryktes det at den demokratiske presidentkandidaten John Kerry har vært utro mot sin kone. Hvis dette er tilfelle, er hans dager "talte". Det er ingenting amerikanerne synes er verre en utroskap og sexhistorier. Husk bare kaoset etter Janet jacksons puppevisning på TV. En kvinne har saksøkt henne for flere millioner dollar fordi hun ble sjokkert over å se det som skjedde.

 

12.02.2004:

FRANSK FORBUD

Vi har alle hørt om de franske begrepene frihet, likhet og brorskap.

Et overveldende flertall av representantene i den franske nasjonalforsamlingen stemte denne uke for et forbud mot religiøse symboler i de statlige skolene. Dermed blir det forbudt med både skaut, jødisk kalott og kors.

Så mye for friheten i det franske samfunnet.

 

10.02.2004:

HISTORIEFORFALSKNING FRA OBSERVATØR

I forbindelse med at det ble offentlig flagging med sameflagget 6.februar 2004, kommer Observatør med en uttalelse i Avisa Nordland om at samene ikke er urbefolkning i Finnmark og viser til en arkeolog som hevder dette. Observatør unnlater meget behendig å nevne arkeologens navn.

"Arkeologen" er sannsynligvis den pensjonerte, tidligere fiskebedriftsdisponent fra Båtsfjord, Karsten Adriansen. En stortingsrepresentant fra Frp hevdet i en debatt i Stortinget at samene ikke kan regnes for urbefolkning og at Sametinget må nedlegges. Innlegget viste til den meget omstridte "forsker" Karsten Adriansen fra Båtsfjord.

Adriansens bok "Er samene Finnmarks urbefolkning?" utkom i 2002 på eget forlag. Han presenterer seg selv som arkeolog, men er altså en 82 år gammel tidligere fiskebruksdisponent fra Båtsfjord med interesse for arkeologi og historie. Som pensjonist studerte han opp til arkeologi hovedfag ved Tromsø Universitet. Boken bygger på manuset som han sendte til Universitetet i Trondheim som doktorgradsavhandling, der den ble avvist fordi den ikke holdt mål rent vitenskapelig. I følge NRK-Finnmark 28.8.2002 omtalte professor i arkeologi ved Universitetet i Tromsø, Bjørnar Olsen, boka slik: "Når man skal drive forskning så er det visse minstekrav til teori og metode og redelighet. Og ikke minst er det krav til kildekritikk. Ingen av disse punktene oppfyller Adriansen. Som vitenskapelig verk har den ingen verdi."

Lærer og forfatter Svein Lund skriver følgende om boken (sitat):

"No er det sjølvsagt ikkje så lett for oss amatørar å vurdere alle vitskapelige og uvitskapelige metodar innafor arkeologien. Men dei fleste med minimalt kjennskap til Finnmark burde kunne vurdere sakligheita i nokre utvalde sitat frå boka:

"Lapper eller sjøfinner eller bufinner er en etnisk meget sammensatt gruppe som i dag betegner seg som sjøsamer. Deres daglige språk er norsk. Blant disse foregår det i dag en storstilet opplæring i norsamisk innen alle aldersgrupper for å skaffe seg tilhørighet til det samiske. Denne omskoleringen skjer under offentlig forvaltning og for offentlige midler." (s.113) Å avvise sjøsamane som samar er eit heilt sentralt spørsmål i Adriansen sin argumentasjon. Det utrulige er at i ei historisk avhandling spør han ikkje kva for daglig språk "sjøfinnene" hadde for bare 2-3 generasjonar sidan.

"Endrede stedsnavn fra norsk til samisk har en i de utgitte telefonkataloger, og hvorfra en henter et lite knippe. Tana er blitt til Deatnu. Kåfjord er blitt til Gaivuotna, Kautokeino er blitt Gouvdageaidnu . Magerøya er blitt Mahkaravju. Denne trenden tilsier at det vel bare er et tidsspørsmål før alle norske stedsnavn er blitt endret til samisk på alle nye kart over Finnmark." (s. 117) For ein arkeolog burde det vere rimelig å gå litt lenger tilbake i tida og spørre kva tid og korleis formene Kautokeino og Tana oppsto. Men fornorskingsperioden er fullstendig forbigått i Adriansens framstilling. "

Opprinnelsen til de norske navnene i Finnmark er samisk. Et godt eksempel på dette er forvanskningen av det samiske Jiebmaluokta (samisk for selbukta/kobbebukta) som er blitt Hjemmeluft (et meningsløst ord). Gamle kart fra Finnmark viser at navn på elver, fjell og vann o.s.v. var samiske og senere er disse blitt fornorsket til ord som ikke betyr noe som helst.

Pensjonert disponent Adriansens arkeologi er et falsum.

 

 

 

08.02.2004:

SKAUT-KOMIKK FRA FRP

Jan-Arild Ellingsen (Frp) mener det må være likhet for loven. Blir det forbud mot det muslimske skautet hijab, må også læstadianske skaut og andre religiøse symboler forbys.

Hvem skal avgjøre hva som er religiøse symboler? Lærere som står klare utenfor skoledøren og røsker slike saker av elevene før de får lov til å gå inn i klasserommet? For meg er fundamentalisme både forbuds- og påbudskåtskap.

Frp synes ikke å ha noe særlig å ta seg til for tiden....

 

 

06.02.2004:

PUPPE-GALSKAP

Tennessee-kvinnen Terri Carlin føler seg så moralsk krenket over bryst-blottingen at hun nå saksøker både Janet Jackson og Justin Timberlake, skriver E-online. Carlin vil annlegge sak "på vegne av alle amerikanere som så på Super Bowl" og anklager både Jackson og Timberlake for å ha forårsaket "raseri, sinne, skam og alvorlig skade" i de amerikanske hjem.

Men drap og blodbad på film og i virkeligheten i amerikanske hjem, det fortsetter som før...

 

05.02.2004:

JAKTEN PÅ SATAN

244 mennesker ble trampet ihjel i Saudi Arabia da det oppsto tumulter mens man kastet stein på en steinstatue som symboliserer satan. I fjor ble visstnok 16 drept på samme vis. Året før igjen: 116.

Det er ikke greitt å steine satan.

Jesus uttalte i sin tid at når mer enn tre mennesker møttes, hadde det en tendens til at djevelen oppsto midt blant dem...

 

03.02.2004:

ARROGANTE KROHN DEVOLD

Hevdet i forbindelse med kritikken av en hemmelig avtale om norske soldaters rolle i Irak, at det var to pensjonerte offiserer som hadde kommet med denne kritikken.

Så da så....

 

01.02.2004:

USA SOM FORBILDE

Et innlegg i Dagbladet forleden fikk meg virkelig til å tenke. Vedkommende henviste til at Tyrkia nå skal avskaffe dødsstraffen i landet, dette for å nærme seg demokratiet. Han avsluttet innlegget med spørsmålet om hvordan det da stiller seg med USA og demokratiet når vi vet at 36 amerikanske stater fremdeles benytter dødsstraff?

En tankevekker?

 

25.januar 2004:

USA-KRITIKKEN

Den mest nådeløse kritikken av amerikansk utenrikspolitikk kommer fra landets egne innbyggere, blant dem demokratenes presidentkandidater.

Etter Bush's tale til nasjonen 20.januar 2004, kom det sterke reaksjoner på hans forsvar av Irak-krigen.

I Norge ser det ut til at noen hevder at hvis det kommer kritikk mot amerikansk utenrikspolitikk, så er det enten fra marxist-leninistisk hold eller SV. En eller annen etikett skal det få, uansett.

Jeg for min del støtter demokratenes kritikk av Bush.

Da kan man vel ikke kritiseres for å være anti-amerikansk?

 

20.januar 2004:

HOMOPROBLEMER I LOFOTEN

Anne-Marie Bergan har sluttet å gå til gudstjeneste i Vågan kirke i Lofoten etter at menighetsrådet hengte opp homoflagget. Nå blir det menighetsmøte om saken både i Svolvær og Vågan kirker. Alt dette i følge den kristne avisen Dagen.

Jeg vil ikke være med å akseptere at dette flagget henger der. Det er over to tusen år lang tradisjon i kirken for å være mot homofili, og vi skal følge det Bibelen sier, uttaler Anne-Marie Bergan til Dagen.

For 2000 år siden var det tradisjon å korsfeste mennesker også....

 

17.januar 2004:

USA MED AMBISIØST ROMPROGRAM

Bush holdt forleden sin tale om det nye romprogrammet som skal søke etter liv utenfor jorden.

I mellomtiden arbeider han så godt han kan for å utslette liv på jorden...

 

16.januar 2004:

RABBI HJALP PALESTINERE

Den israelske rabbien og menneskerettighetsforkjemperen Arik Ascherman kan risikere opptil tre års fengsel etter at han i januar i fjor forsøkte å stanse rivingen av palestinske hus, skriver nettutgaven til den arabiske nyhetskanalen Al-Jazeera.

Det finnes altså fremdeles barmhjertige samaritanere i Jødeland....

 

12.januar 2004:

USAS GIFTBOMBER KREVER NYE OFRE

Mer enn 30 år etter at krigshandlingene tok slutt i Vietnam, krever krigen nå sin tredje generasjon med ofre. 150.000 barn er født med misdannelser og mentale skader etter amerikanernes giftbombing, melder Aftenpostens nettutgave.

Kanskje FN skulle lete etter masseødeleggelsesvåpen i USA?

 

11.januar 2004: 

SKAMMENS MUR

BBC-programmet på NRK1 forleden var ganske avslørende for Israels undertrykkingspolitikk i Midtøsten. Den 8 meter høye muren av betong og med elektriske gjerder, er av mange karakterisert som Israels apartheid-mur mot palestinerne. I TV-programmet fikk vi se hvordan palestinske eiendommer med oliventrær blir valset ned og klargjort til murbygging. Den grønne grenselinjen fra 1967 er aldri blitt godtatt av Israel slik at muren blir bygget langt inn på palestinsk land på Vestbredden. Man kunne merke seg at lederen for murbyggingen hadde et etternavn som betydde "den evige messias".

I området der den jødiske Metzer-kibbutzen lå hadde jøder og palestinere levd i fredelig sameksistens i årevis. Men da byggingen av muren ble startet også i dette området, kom den første selvmordsbombingen i Metzer.

Skammens mur bygges midt gjennom palestinske bosettinger og byer. Familier som bor på hver sin side av gaten der muren nå er satt opp, må gjennom israelske check-points kilometervis unna for å komme seg over til den andre siden av gaten. Den nedverdigende behandlingen av palestinerne har bl.a. ført til at 13 medlemmer av en israelsk sikkerhetsstyrke har trukket seg fra aksjoner i palestinske områder.

 

5.januar 2004:

ISRAEL PÅ RANDEN AV KAOS

13 medlemmer av en israelsk elitestyrke har nektet å delta i Sharons aksjoner i palestinske områder. Militære ledere karakteriserer behandlingen av palestinerne som menneskeforakt. Likevel mener folk flest i Israel at muren, som skal stenge palestinerne inne i en egen getto, er en velsignelse for Israel.

Har de glemt gettoen i Warzawa?

 

1.januar 2004:

Fordi denne spalten har mange spissformuleringer og ironiske kommentarer til mangt og mye i verden, var det viktig å pynte den opp litt for å dempe angsten blant leserne.

Godt nyttår 2004 med blomster rundt de skarpe kantene...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer sendes til Dag Ove Johansen.

 

Tilbake til FABULA