RIKSSYNSER’N 2010

 

Til 2002-arkivet

Til 2003-arkivet

Til 2004-arkivet

Til 2005-arkivet

 

Til 2006-arkivet

 

Til 2007-arkivet

 

Til 2008-arkivet

 

 

Til 2009-arkivet

 

 

 

 

DAGENS TEKST 28.12.2010:

 

 

GODT NYTTÅR MED 11 MILLIARDER KRONER FOR AFGHANISTAN

 

Norsk deltagelse i Afghanistan koster så det svir. Men hva er oppnådd? Antallet drepte sivile bare øker pga feilbombinger fra ISAF-styrkenes side. 2010 er det verste året for ISAF-styrkene siden invasjonen i 2001 regnet i antall egne falne. Fremdeles er korrupsjonen i maktapparatet i landet enormt. Kvinner går fortsatt i burka. Landet er hovedeksportør av narkotika m.m. Listen over negative sider ved denne uhyggelige krigen mot terror er lang som et vondt år…

 

Krigen har kostet Norge 11 milliarder kroner. Legg til de andre ISAF-lands utgifter så kan man se hva denne krigen egentlig er verdt for våpenprodusentene som gnir seg i hendene for et kommende år med full innsats i Afghanistan.

 

Og fredsprisvinner Obama fortsetter sin fredsbevarende innsats og ser ikke sin egentlige hovedrolle som krigsherre i et land som har lidd siden Aleksander den store forsøkte i invadere landet i sin tid.

 

 

 

10.12.2010:

 

FREDSPRISUTDELINGEN UTEN AFGHANISTAN 

 

Det må jo være litt av et tankekors at heller ikke Afghanistan vil delta på fredsprisutdelingen i Oslo. Er det ikke dette landet Norge er med å kjempe for gjennom ISAF-styrkene i landet?

 

Hva har vi egentlig der å gjøre da?

 

 

 

08.12.2010:

 

EGYPT HEVDER MOSSAD STO BAK HAIANGREP

 

Spielberg bør vel da lage en ny film, ikke JAWS, men JEWS…

 

 

01.12.2010:

 

-          NORSKE SOLDATER IKKE KRIGSFORBRYTERE

 

Førstekrigsadvokat (!)Gunnar Johansen finner ikke at norske soldater i Afghanistan har begått krigsforbrytelser. Neivel. Dette er vel bukken til havresekken? En førstefredsadvokat (hvis han finnes) hadde vel sett noe annerledes på dette?

 

Krig er i seg selv en forbrytelse mot menneskeheten – hvordan man enn snur og vender på det. Det bør vel en førstekrigsadvokat også innrømme – hvis han da ikke blir degradert til andrekrigsadvokat eller det som verre er…

 

 

30.11.2010:

 

HISTORIELØST FRA FAUSKE

 

Øystein Aalstad hogger løs på alt som har med venstresiden å gjøre. Det er jo forventet fra hans side. Men Aalstad bør ta inn over seg at USA støttet Pol Pot-regimet med både dollar og våpen, dette fordi Kambodja gjennom en lang historie har vært fiendtlig innstilt overfor Vietnam.

 

Regner med han velsigner USA til tross for dette.

 

 

 

 

13.11.2010:

 

 

RETT MANN PÅ RETT PLASS

 

Ønsker Ole Jonny Edvardsen til lykke som hovedansvarlig for frukt og grønt på det nyetablerte Coop Extra på Fauske. Dette har han virkelig fortjent etter den mildest talt elendige behandlingen han fikk av regiondirektøren for Rema 1000 Pål Hultgreen og den lokale avdelingen av Rema 1000 på Fauske.

 

Stå på!

 

 

07.11.2010:

 

SPIONSKANDALEN

 

Er det ikke slik at mennesker som spionerer på egne borgere for en fremmed stat, må regnes som landsforrædere?

 

 

30.10.2010:

 

FRP FOR DØDSTRAFF I NORGE

 

Frp skiller seg radikalt ut fra andre partier mht til holdningen til dødsstraff. Hele 51 % av Frp-velgerne mener Norge bør innføre dødsstraff for bl.a. drap av barn. Noen av Frp-lederne har gått ut i mediene som talsmenn for denne bestialske avstraffelsesmetoden som land vi ikke ønsker å sammenlikne oss med fremdeles innehar.

 

Reaksjonene har ikke latt vente på seg, heldigvis. Noen hevder at Frp ønsker i gjeninnføre middelalderske metoder. Forslaget fra Frp viser jo at det ikke er snakk om fremskritt i deres politikk, heller det motsatte. Tilbakeskrittspartiet hadde vært en bedre benevnelse på dette svært så populistiske og umoralske partiet i denne saken.

 

Når moren til Stine Sofie som ble drept av to ungdommer i Baneheia, Ada Sofie Austegård, sterkt går ut om et slikt forslag og sier det tilhører fortiden, bør også de til dels tunghørte i Frp lytte.

 

 

 

29.10.2010:

 

HISTORIELØSE INNLEGG

 

Det har vært noen innlegg i VG om venstresidens omfavnelser av despotiske regimer, bl.a. Røde Khmers Pol Pot. Sannheten er jo at også USA omfavnet denne tyrannen og leverte våpen og utstyr til skrekkregimet, dette fordi Pol Pots var engasjert i en krig mot Vietnam. Kambodsja og Vietnam har ikke hat et særlig godt forhold gjennom historien, noe USA utnyttet maksimalt under Pol Pot-regimet.

 

USA har dessuten støttet fascistiske tyranner som Pinochet m.fl. Både høyre- og venstresiden har nok sine svin på skogen.

 

 

 

25.10.2010:

 

SUTRE-GURI

 

I forrige utgave av ”Den store reisen” var det en sutre-guri fra Stjørdal som tok kaka i Etiopia.

Nå har sannelig Fauske fått sin….

 

 

 

17.10.2010

 

HØSTENS STYGGESTE EVENTYR

 

Så er det igjen blitt piggdekktid og asfalt-eterne har tatt til med å mishandle riks- og fylkesveier. Vintrene er blitt kortere og kortere og asfalten ligger åpen for rov og ravn. Slitasjen er så stor at veiene blir omdannet til fire-løps elver under vedvarende regn – noe det blir mer av i årene fremover. Veiene blir livsfarlige vannplaningsfeller gjennom hele året når asfalten er bar. Om vintrene danner disse asfaltryggene mellom sporene glaserte topper der det er vanskelig å holde stø kurs hvis man skal ut av disse sporene ved forbikjøringer eller unnvikelsesmanøvre ved møte av brede vogntog.

Magasinet ”Motor” fremla i siste utgave en såkalt ”sensasjonell undersøkelse” der forskere hadde funnet ut at slitte piggfrie dekk var mye bedre på isføre enn slitte piggdekk.

Ja, så fikk vi den.

Dekk har en uforskammet tendens til å bli slitt. Nye piggdekk klarer seg selvsagt bedre på is, men piggene har en lei tendens til skråstilles, slites og til og med ramle ut etter forholdsvis kort tid, og dermed er de farlige på veien. Dessuten er gummiblandingen på piggdekk hardere, dette for å holde piggene fast. Uten pigger er denne gummiblandingen et farlig element på isføre.

Men man kjører jo likevel med ”piggdekk” - selv om halvparten av piggene er blitt borte…

En falsk trygghet – eller rettere: man lever på en livsfarlig løgn.

 

 

 

14.09.2010:

 

FRP-LANDETS FØLELSESKULDE 

 

Per-Willy Amundsen uttaler seg som vanlig nådeløst og hjerteløst i innvandrerspørsmål. Nå kritiserer han kirken fordi menighetsrådet i Saltdal har gitt en kosovo-serbisk familie kirkeasyl i Rognan kirke. Han mener sogar at politiet skal gå inn i kirkerommet og hente ut denne familien – jo før jo heller.

En NRK-journalist rapporterte fra Beograd da de 71 kosovo-serberne ankom hovedstaden i Serbia i dag. Her var det rett på gaten for alle sammen. Serbia har ikke noe mottaksapparat for disse serberne som opprinnelig kommer fra Kosovo. Og Kosovo med sitt kosovo-albanske styre ønsker ikke disse serberne velkommen tilbake til sine hjemsteder. Dermed er disse menneskene som er tvangsutsendt fra Norge blitt flyktninger i sitt eget land. De står på bar bakke og har ingenting.

 

Det er dette som er virkeligheten, men som Amundsen med velkjent følelseskald retorikk ikke bryr seg det spøtt om. Han snakker ut fra sin egen navlelo, egosentrisk og sneversynt uten den minste menneskelighet og omsorg.

 

Jeg innbilte meg at kristendommen var grunnvollen i Frp-politikken (i hvert fall hevder partiet det selv), men her finnes ikke det minste snev av nestekjærlighet eller tanker som la de små barn komme til meg.

 

Nei, send dem bare bort. Ute av øye, ute av sinn.

 

Et kaldere samfunn enn Frp-samfunnet skal man lete lenge etter.

 

 

13.09.2010:

 

MENNESKEJAKT

 

Politiet har aksjonert mot kosovoserbiske barnefamilier i Nord-Norge som om de skulle vært kriminelle. 71 er tvangsendt ut av landet til en meget usikker fremtid. Noen av disse familiene har vært her i opp mot 3 år før avslaget om opphold er kommet. Barna er begynt i barnehager og skoler og snakker godt norsk. Foreldre er kommet seg i arbeid.

 

Likevel slår Jens Stoltenberg & Co til med disse umenneskelige aksjonene. ”La de små barn komme til meg”, gjelder ikke for Jens. ”Send dem bort, send dem bort!” er nok heller det hule mottoet mens Krekar fremdeles oppholder seg i landet…

 

 

01.09.2010:

 

SKOLETILBUDET FOR RØVIKA-ELEVENE

 

Av Dag Ove Johansen

(tidligere lærer ved Røvika skole, Vestmyra Ungdomsskole, Fauske vg. skole, nå lærer ved Rognan Ungdomsskole)

 

Nordland Fylkeskommune forlenget likevel avtalen med Vestmyra Ungdomsskole slik at ungdommene skal ha sitt skoletilbud der, dette til tross for at fylket for to år siden anså tilbudet for lite tilfredsstillende.

Hva skal så til for at et skoletilbud for disse ungdommene skal bli tilfredsstillende? Jeg viser på nytt til mitt innlegg i to deler i Saltenposten i uke 24 med tittelen ”Om å slå bunnen ut av et helhetlig tilbud” der jeg bl.a. henviser til PALA – det alternative skoletilbudet ved Rognan Ungdomsskole.

Undertegnede var i sin tid med i en gruppe som la opp til et alternativt skoletilbud ved Vestmyra Ungdomsskole kalt ”Regnbuen”. Fauske kommune sa til å begynne med nei til dette opplegget og la hele prosjektet på is ”av økonomiske årsaker.” Etter et par års tid kom likevel ”Regnbuen” på plass med Ole Orvin som daglig leder. Men hvor lenge var Adam i paradis? Økonomiske innstramminger førte til at ”Regnbuen” ble nedlagt.

Det blir spennende å følge med i neste utgave av denne 18 år lange historien som dreier seg om skoletilbudet for ungdommer ved Røvika Ungdomssenter. Men uten dramatiske og varige endringer i menneskesyn og pedagogikk, er det stor sannsynlighet for at skoleopplegget ved Vestmyra er dømt til å mislykkes.

Et viktig element som hadde en helt avgjørende betydning for at det alternative skoletilbudet ved Rognan Ungdomsskole (PALA: Prosjekt Alternative Læringsarenaer) kunne komme i gang og lykkes, var administrasjonens (rektor og inspektør) positive innspill og samspill i prosjektet. Disse menneskene var villige til å prøve noe nytt og har vært sterke støttespillere hele veien.

Nåværende rektor/enhetsleder ved Vestmyra Ungdomsskole var tidligere styrer ved Røvika ungdomssenter og en av ikke-pedagogene der som førte sterkest an i kampen for en nedleggelse av skoleavdelingen i Røvika (en alternativ skole). Han kan derfor ikke anses for å være av et liknende kaliber som de nevnte fagpersonene ved Rognan Ungdomsskole.

Jeg anser det som sannsynlig at de tre lærerstillingene som fylket for ikke lang tid tilbake utlyste for en skoledrift i Røvika, nå er kommet på plass på Vestmyra. Men her er det ikke nok å være lærerutdannet. Man må ha et genuint ønske om arbeide med denne typen ungdommer, man må være villig til å tenke alternativt og positivt selv når den grå hverdagen kommer, man må engasjere seg 100 %, bry seg om ungdommene og ikke være lunken i arbeidet.

 

 

10.08.2010:

 

LEGG NED FAUSKE PARKERING

 

Ser i avisene at Frp’eren Leif Lindstrøm er en av søkerne som daglig leder av Fauske parkering. Han er fra før styreleder for dette selskapet som har måttet be om kommunal støtte for å overleve. Frp er jo et parti som ikke liker offentlig støtte til selskaper og avgifter som belaster folket unødvendig. Slik situasjonen er blitt for dette selskapet, burde man avviklet det hele og sluppet folket fri fra parkeringsavgiften.

 

 

23.07.2010:

 

OPPDRETTSLAKS TIL BESVÆR

 

Etter å ha sett dokumentarenSalmonopoly” på NRK, lest National Geographic om norske oppdrettsanlegg som ødelegger fjordene i Patagonia i Chile og fulgt med debatten her hjemme, finner jeg at det for min del er på tide å slutte med å bruke oppdrettslaks som menneskeføde.

 

Hele denne industrielle oppdrettsnæringen skulle aldri ha fått tillatelse til å plasere en eneste merde i norske fjorder.

 

 

21.07.2010:

 

STATISTIKKEN FORTELLER…

 

Ifølge den siste rapporten fra Europol (EUs organisasjon for politisamarbeid) ble det begått 294 terroraksjoner i Europa i fjor.

Islamister stod bak ett. Baskere, korsikanere, nordirer, anarkister, dyrevernaktivister og høyreekstreme stod bak resten…

 

 

26.06.2010:

 

FRP PÅ VILLE VEIER

 

Når Christian Tybring-Gjedde fra Frp i et radioprogram om innvandring bruker begrepet ”assimilering”, da vekkes gamle, grufulle minner: maoriene i New Zealand, aborginerne i Australia, indianerne i Nord-Amerika og Sør-Amerika, men også samene i Norge. Assimilering er det samme som å utslettes som folk og kultur, man mister sitt språk, sin identitet og sine røtter. Man skal ”oppsuges” i det såkalte norske fellesskapet med de såkalte norske verdier. Jeg sier såkalte, fordi ingen kan definere hva norsk kultur og norske verdier egentlig er. Som nasjon har vi blitt påvirket fra alle verdenshjørner gjennom hundrevis av år. Hvis man skulle ta til orde for en genuin norsk kultur, så måtte det å så fall være det som steinaldrefolkene langs den isfrie Finnmark-kysten bedrev for nærmere 10 000 år siden. Siden da har vi hentet både det beste og det verste fra mange land og kulturer. Selv ikke bunadene er av norsk opprinnelse.

 

Man skulle tro at begrepet ”assimilering” var ”ut”, men Frp viser igjen konformitet og fascistiske trekk i innvandringsdebatten.

 

 

12.06.2010:

 

SERBIAS UTSKUDD

 

Ratko Mladic, som ledet massakeren i Sbrenica der 8000 bosniere ble drept, er fremdeles på frifot etter alle disse år.

Fauske har en vennskapsby kalt Melenci.  Nå må Fauske kommune legge all vennskap på is til denne serbiske byen inntil Ratko Mladic er tatt og stilt for retten for krigsforbrytelser mot menneskeheten. Hvorfor makter ikke Serbia å ta denne krigsforbryteren? Er han likevel en slags helt for serberne?

 

Dag O. Johansen

Redaktør for avisen Samfunnsliv

 

 

04.06.2010:

 

BLOKADEN AV GAZA

 

Israels 3 år lange og ulovlige blokade av Gaza har ikke vært på agendaen i verdenssamfunnet. En øredøvende taushet preger i særdeleshet vestlige land. Israelske myndigheter skryter av at de ukentlig sender inn noen tonn nødhjelp til Gaza, men dette er ren matvarehjelp og noe medisinsk utstyr og innbefatter f.eks.ikke bygningsmateriell som sement, som så sårt trengs for å gjenoppbygge boliger , skoler, sykehus etc som israelske styrker ødela under den siste invasjonen og krigen. I tillegg kan ikke palestinerne i Gaza lenger eksportere varer ut fra Gaza, noe som har ført til massearbeidsløshet og stor frustrasjon blant de 1.5 millioner innbyggerne i denne ghettoen Israel har skapt.

 

Det var derfor på tide at Israel ble utfordret på denne ulovlige blokaden ved at nødhjelpsskip prøvde å komme til havn i Gaza. Men Israel ville det annerledes. De kapret skipene i internasjonalt farvann med profesjonelle marinesoldater som bordet skipene fra helikopter. Det endte med 8 drepte tykere og en amerikaner og flere titalls skadde. 480 personer ble arrestert og satt i israelsk varetekt . Her fikk de arresterte valget mellom deportasjon eller rettsforfølgelse i Israel.

 

Israels alenegang i verdenssamfunnet er en tragedie og gang på gang har landet skutt seg selv i foten. Landet er sin egen største fiende. De handler slik de vil, uten å bry seg om internasjonale lover og FN-resolusjoner. Med USA på laget (også kjent for sin alenegang i verdenssamfunnet), kan Israel trygt fortsette sin piratvirksomhet i internasjonalt farvann, bryte internasjonale konvensjoner og FNs helt nyttesløse resolusjoner gjennom flere ti-år.

 

Etter mitt syn må nå denne hensiktsløse tørr-praten med Israel opphøre. Det er ingenting annet enn handling som kan vekke verdensopinionen – jo flere utfordringer i likhet med skipene som forsøker å bryte blokaden, desto bedre.

 

Et folk som ble så utsatt som jødene gjennom Hitlers skrekkregime, burde være de første til å skjønne at landet Israel er på ville veier ved å opprettholde ghetto-liknende tilstander i Gaza og på Vestbredden for millioner av palestinere.

 

Dag O. Johansen

 

 

 

03.06.2010:

 

GUD VELSIGNE ISRAEL?

 

Øystein Aalstad kaller seg en venn av Israel. Jeg har antagelig sagt det før men gjentar det gjerne: ekte venner sier fra når ens venn gjør noe kritikkverdig. Slik bør også såkalte venner av Israel gjøre når landet bryter med internasjonale lover og konvensjoner. Israel fortsetter sin alenegang i verden. Landet er på en måte sin egen verste fiende og skyter seg gang på gang i foten i forhold til verdenssamfunnet. Aalstads analyser av Midtøsten-situasjonen burde man egentlig forbigå i stillhet, fordi den er jo en så til de grader ensidig hyllest av landet. Det minner meg om den blinde og kritiske dyrkingen av Kim Il Sung i sin tid. Selv kritiserer han alle som  er uenig med ham for at de er så ensidige. Det var dette med glasshuset, da.

 

Det må nå snart bli slutt med tørrpraten omkring Israel og landets politikk overfor bl.a. palestinerne. Det må rett og slett handling til. Å utfordre Israel på en ulovlig 3 år lang blokade av Gaza er etter mitt syn  riktig vei å gå. Send inn skip på skip til Israel innser at en arrogant og brutal alenegang er en umulighet hvis landet skal på fred og sikkerhet i fremtiden.

 

(Slik Israel oppfører seg for tiden tror jeg faktisk også Gud begynner å se seg lei på….)

 

 

 

20.03.2010:

 

COWBOYER I PASIENTTRANSPORTEN?

Avsløringene i Avisa Nordlands ”Endelig helg” lørdag 20.03.2010 angående forholdene innen pasienttransporten kom ikke som en overraskelse. Til det kjenner jeg saken for godt – bl.a.  gjennom enkeltmenneskers utrolige beretninger om denne uverdige pasientbehandlingen.

I AN har jeg hatt tre innlegg vedrørende min svigermors plager med Bodø Sightseeing: hun måtte selv lose en sjåfør til Horndal via telefon. Drosjen kom helt fra Steigen. Hun har også hatt drosjer fra Beiarn, Rognan og Bodø – som har tatt den lange veien helt til Horndal. Hun har også opplevd at bestilt drosje ikke ankom i det hele tatt. Eldre folk blir satt i en umulig situasjon og utsettes for ting man ikke trodde skulle være mulig i vår moderne tid – av den enkle årsak at Helse Nord skal spare penger. Det synes som om pasienttransporten drives av cowboyer i bransjen, når det bl.a. viser seg at man til og med bruker Rent-a-wreck-biler i sitt spare-opplegg. Selv dyretransporten har strengere regler enn den nåværende pasienttransporten som foregår rett for øynene våre.

Fanden spare, for å si det slik. Man kan ikke la dette gå upåaktet hen. Folk forteller om transporter med drosje til nærmeste busstopp. Når pasienten går om bord i bussen, kjører drosjen som avleverte vedkommende foran bussen tilbake til kommunesenteret. Dette har skjedd en rekke ganger. Hva er hensikten med et slikt opplegg? Sparer Helse Nord virkelig penger på en slik buss/drosje-kombinasjon? Hvilket motiv ligger bak en slik løsning?

I samarbeid med Saltenposten på Fauske fikk vi satt fokus på denne buss/drosje-kombinasjonen og hvilke utslag det fikk for syke og svake eldre mennesker. Min svigermor stod heltemodig frem og fortalte om tingenes uholdbare og tragikomiske tilstand. I kombinasjon med undertegnedes brev til sentrale ledere i Sørfold kommune, der jeg bl.a. stilte helsesjefen ansvarlig for pasientens helse, ble den midlertidige, men ganske så lykkelige løsningen at alle personer over 75 år skal få drosje tilbake straks etter helsesjekk på Straumen, Sørfold. Men man bør merke seg at dette er en ren midlertidig løsning. Hva Helse Nord kommer frem til i denne sammenheng, er avgjørende for en rekke eldre pasienters ve og vel i årene fremover.

Det er helt riktig, slik pasientombudet hevder, at Helse Nord ikke har vært opptatt av kvaliteten av transporten. Det er mange groteske beretninger om dette fra folk som har blitt utsatt for til dels vrak-pregede kjøretøyer fra hjem til helsesenter/sykehus.

At Nordlandssykehuset hevder at antallet avviksmeldinger er gått ned, kan også skyldes det faktum at folk betaler for sin egen drosje eller bruker familie eller venner som transportør. Opprettelsen av Pasientreiser er et annet eksempel på sparetiltaket: folk orker ikke ta seg bryderiet med å fylle ut reiseregningsskjema for å sende det til Skien og deretter måtte vente noen måneder på pengene – hvis de da i det hele tatt kommer. Klart Helseforetakene sparer så det suser! (Tips: Det hadde virkelig blitt sus i serken m.h.t. sparing om noe av det skyhøye lønnsnivået blant den øverste del av hierarkiet innen helsevesenet hadde trappet litt ned på lønnsnivået sitt.)

Det oppleves som meget frustrerende at denne saken, i likhet med mange andre saker i vårt steinrike velstandsland, gjennomsyres av en massiv ansvarsfraskrivelse. Man legger skylden på alle andre enn en selv. Det synes jeg oppslaget i ANs lørdagsbilag tydelig viser.

Jeg oppfordrer alle pårørende og andre samfunnsbevisste mennesker om å følge med på hva eldre, syke og svake mennesker blir utsatt for med denne uverdige pasienttransport-ordningen.

 

Dag Ove Johansen, red. av avisen Samfunnsliv

 

 

 

10.03.2010:

 

REMA-RØVERI

 

Rema-1000 med milliard-overskudd - men likevel arbeider de intenst for å få billigere mat. Hvor billig skal vi egentlig ha det her - når Reitan tjener flesk og bøndene som skaffer maten tjener lite og ingenting?

 

 

 

01.03.2010: Ny versjon av innlegg i Saltenposten 27.02.2010:

 

ØNSKER HELSE NORD Å TA LIVET AV MIN SVIGERMOR?

Etter at Helseforetakene nå har gått sammen om å etablere Pasientreiser ANS for å ta seg av all pasienttransport i landet, ser det ut til at belastningene og problemene for eldre brukere/pasienter bare øker, noe som umulig kan ha vært hensikten med nyordningen? Eller er den skjulte agendaen at myndighetene håper at folk ikke orker mer og tar utgiftene selv, slik at Helseforetakene får spart sine millioner?

Svigermor i Horndal går på blodfortynnende Marevan etter hjerteoperasjon og må ofte ta blodprøver på Straumen, kommunesenteret i Sørfold. Neste kontroll er fredag 5.mars 2010. Nå skaper transportordningen – eller mangel på sådan, store vansker for henne og flere andre på nordsiden av kommunen.

Horndal ligger ved gamle E-6 mellom Bonnåsjøen og Mørsvikbotn i Sørfold kommune. Kjørekontoret i Lofoten hadde i sin visdom funnet ut at det gikk rutegående transport mellom Mørsvik og Leirfjord skole ved Bonnåsjøen (noe det ikke har gjort siden fergen mellom Sommerset og Bonnåsjøen på gamle E-6 ble nedlagt!).  Derfra kunne så, ifølge kjørekontoret, svigermor ta ny buss videre til Elvkroken (20 km fra Horndal) ved E-6 for derfra å ta Nordnorge-bussen til Straumen for blodprøve. Nå viser det seg at bussruten mellom Mørsvik og Leirfjord skole som kjørekontoret viste til, er en vanlig skolebuss, likeså den som går mellom Leirfjord skole og Elvkroken. Som alle vet går disse ikke i ferier m.m. og skolebusser har ingen ordning for å ta med vanlige passasjerer. Muligens får svigermor drosje fra Horndal til Elvkroken for å kunne ta Nordnorge-bussen videre til Straumen. Hvordan hun derimot skal komme seg tilbake til Horndal, er visstnok ennå ikke avklart. Helsesjef Gjestland i Sørfold, synes ikke å være villig til å gi henne og andre drosje-rekvisisjon på medisinsk grunnlag? Hjertevansker er øyensynlig ikke noen medisinsk diagnose? Hvorfor er f.eks. Fauske kommune villig til å dele ut rekvisisjoner til eldre pasienter, mens Sørfold synes å ville være flinkeste gutten i Helse Nord-spare-klassen?

Har helsesjefen og kjørekontoret såpass innlevelsesevne at de kan forestille seg en 83 år gammel kvinne med hjerteproblemer stå og vente på buss i minus 20-25 grader som det kan være i Horndal? Hvor skal hun oppholde seg i ventetiden på rutebuss nordover igjen fra Straumen? På Prix? Er dette en slags form for ydmykende og latterliggjørende behandling av den eldre generasjonen i landet som bor avsides til? Hvem orker belastningene som dette pasienttransport-sirkuset medfører? Min svigermor sier hun like godt kan holde seg hjemme og håpe på at Marevan-nivået holder seg stabilt. Belastningene med den norske velferdsstatens eldreomsorg i praksis orker hun ikke lenger.

Er det da ikke like greit at de gamle holder seg hjemme og dør stille og rolig slik at helsesjef og kjørekontor kan spare Helseforetakene for sine Onkel Skrue-kroner? Hele Pasientreiseordningen er blitt et mareritt for mange. Dette er en skam for Norge som velferdsnasjon. Når dette i praksis fører til større plager og lidelser for dem som skulle stå først i køen for å få hjelp i dette landet, så blir en sterkt fristet til å gripe inn på en eller annen måte og ikke bare skrive om det.

I dagens samfunn ser det ut til at det bare er storslegga som hjelper.

 

 

 

 

27.02.2010:

 

ØNSKER HELSE NORD Å TA LIVET AV MIN SVIGERMOR?

 

Jeg har tidligere skrevet tre episoder i forbindelse med min svigermor som bor i Horndal, Sørfold, og hennes jevnlige legekontroller på Straumen, Sørfold, fordi hun bruker det blodfortynnende medikamentet Marevan. De tre første episodene som ble trykket både i Avisa Nordland og Saltenposten dreide seg om omleggingen fra lokal drosjetransport til nyordningen med Bodø Sightseeing og de belastninger og problemer det skapte for ikke bare henne, men mange andre eldre brukere/pasienter i fylket: Bestilling av transport hos kjørekontor i Lofoten, oppringning til pasient/bruker fra aktuell transportør kvelden før, henting av vedkommende dagen etter og oppsamling av andre pasienter/brukere som skal med på turen, avlevering, venting, og etter legebesøket, ny venting for felles transport tilbake. En enkel blodprøve kan altså ta en hel dag. Man kan jo bare tenke seg hvordan dette føles for eldre mennesker – hvis man da har noen som helst rest av empati igjen i kroppen.

Etter at Helseforetakene nå har gått sammen om å etablere Pasientreiser for å ta seg av all pasienttransport i landet, ser det ut til at belastningene og problemene for eldre brukere/pasienter bare øker og øker, noe som umulig kan ha vært hensikten med denne nyordningen? Eller er den skjulte agendaen at myndighetene håper at folk skal trekke seg ut av dette, stå for egen regning, slik at Helseforetakene får spart sine sure millioner?

Man skal fortsatt ringe et kjørekontor på telefon 05515. Her treffer man lokale saksbehandlere fra kl. 8.00 til kl. 16.00 alle hverdager, heter det på nettsiden (som de aller fleste av de eldre ikke har tilgang til).

Horndal ligger mellom Bonnåsjøen  (det gamle fergeleiet på E-6 fra Sommerset) og Mørsvikbotn ved E-6 i nord. For å komme seg til legekontroll på Straumen, må min svigermor ringe 05515 (som tidligere) for transport, men hun må nå ha rekvisisjon innvilget på forhånd av lege, for at hun skal få drosjeturen dit hun skal. Trodde hun. Men drosje får hun nå bare til Elvkroken (ved E-6) og derfra må hun ta offentlig transportmiddel (som vi jo har så velsignet mye av her nord!), altså ordinær rutebuss fra Elvkroken til Straumen (buss som kommer nordfra – Sortland eller Narvik)

Så er det blodprøve på Straumen, må vite, og der må hun altså vente til rutebussen går tilbake nordover igjen, gå av i Elvkroken, og da ta den rekvirerte drosjen (hvis den da befinner seg der?) tilbake til Horndal.

Er dette en slags form for ydmykende og latterliggjørende behandling av den eldre generasjonen i landet som bor avsides til? Hvem orker belastningene som dette pasienttransport-sirkuset medfører? Min svigermor sier hun like godt kan holde seg hjemme og håpe på at Marevan-nivået holder seg stabilt. Belastningene med den norske velferdsstatens eldreomsorg i praksis orker hun ikke lenger.

Er det da ikke like greit at de gamle holder seg hjemme og dør stille og rolig slik at Helseforetakene skal spare sine Onkel Skrue-kroner? Hele Pasientreiseordningen er blitt et mareritt for mange. Noen dekker av egen lomme for å slippe skjema-helvetet med å sende papirer (i frankert konvolutt – å, du store min, noe er jo gratis!) til Skien for skanning og kontroll før de tilbakesendes hjemkommune for utbetaling. Som et apropos: Min mor sendte f.eks. sin reiseregning midt i desember 2009 men har ennå ikke sett et rødt øre. I stedet begynner man etter hvert å se rødt på alle disse såkalte nyvinningene som bare er til fordel for Helseforetakene, men en enorm ulempe for pasientene som disse Helseforetakene faktisk egentlig lever av. Hvorfor skal da disse menneskene bli behandlet som en pariakaste i eget land?

Dette er en skam for Norge som velferdsnasjon. Det er en skam for Helseforetakene og de som styrer og produserer papirmøllene bak sine skrivebord og PCer.

Når dette i praksis fører til større plager og lidelser for dem som skulle stå først i køen for å få hjelp i dette landet, så blir en sterkt fristet til å gripe inn på en eller annen måte og ikke bare å skrive om dette.

I dagens samfunn ser det ut til at det bare er storslegga som hjelper.

 

 

12.02.2010:

 

OPPDRETT TIL BESVÆR

 

Av Dag Ove Johansen

 

I siste utgave av det amerikanske magasinet National Geographic (NG) er det en bildeartikkel om Patagonia, Chile. Dette fantastiske landskapet med fjorder og fjell er blitt norske lakseoppdretteres eldorado. Her har bl.a. Røkke investert tung kapital i laksemerder. Men artikkelen skjuler ikke de mørke sidene ved denne virksomheten i uberørt natur:

 

The Norwegian companies that began salmon farming in Chile came here because the fjords were unspoiled. That is no longer the case. Like nearly every form of concentrated animal agriculture, salmon aquaculture creates an excess of waste. Here salmon farms deaden the water, creating anoxic conditions, and have led to the spread of a lethal salmon virus called infectious salmon anemia. The solution of the salmon-farming companies has simply been to move south into clean waters. Already the companies have taken out new leases on stretches of water throughout the southern fjords.”

 

Her fremgår det tydelig at når virksomheten har nådd sitt maksimum i en fjord, så flyttes den til renere og uberørte fjorder lenger sør i landet. Slik spres sykdommer som f.eks. lakse-anemi og forurensninger fra lakseoppdrettsanlegg fra fjord til fjord. Kartskissen i NG viser et skremmende antall oppdrettsanlegg i Patagonia. Og norske selskaper er ledende i denne nærmest cowboy-aktige laksenæringen i Chile.

 

Dette må da virkelig være et tankekors for Norge som miljønasjon?

 

I forbindelse med åpningen av OL i Vancouver, annonserte fem indianerhøvdinger en protest mot norsk lakseoppdrett langs kysten av British Colombia, Canada. Merdene ødelegger fjordene også her. Igjen er det norske selskaper som er pådrivere for lakseoppdrett. Villaksen, som disse kystindianerne er så avhengige av, er på vei til å forsvinne for godt. Dette får enorme konsekvenser for natur og miljø langs kysten: villaksen, som går opp i de utallige elvene i regionen, er den viktigste næringen for bjørn, ørn og andre fugler og dyr. Som i Alaska er det slik at villaksen her gyter og dør. Millioner av død laks gjødsler elvebreddene og blir næring både for planter og trær. I tillegg til at lakseforingen forurenser fjordene (utstrakt bruk av antibiotika), skaper rømt laks fra merdene kaos i den naturlige og opprinnelige næringskjeden i disse områdene. Det er derfor disse fem indianerhøvdingene av tlingit-folket roper et varsko til Norge.

 

Dette som et apropos til debatten rundt lakse- og torskemerder i norske fjorder. Det er viktig å være klar over at norske selskapers cowboy-mentalitet er i ferd med å ødelegge naturmiljøer både i Chile og Canada.

 

 

25.01.2010:

 

”Feigt angrep av usle kryp.”

 

Slik karakteriserer oberstløytnant Rune Solberg i Telemarksbataljonen angrepet på norsk stridsvogn der en 22-årig soldat ble drept i Afghanistan. Det er en slik beskrivelse av mennesker som starter all elendigheten i verden. Slik uttalte nazistene seg om jødene, slik skjer når et folk ser på seg som mer verdifullt enn andre. Det blir lettere å drepe andre mennesker da, fordi de ikke lenger er mennesker.

 

Norge er i krig, og da må man regne med falne. Slik er det bare.

 

 

 

 

 

Send kommentarer til

Dag Ove Johansen

 

 

 

 

 

Tilbake til FABULA