OVERGREP PÅ FAUSKE OFF.SKOLE/RØVIKA SKOLE

 

 

(Tidligere en statlig spesialskole for barn og unge med tilpasningsvansker (1965-1992) - nå barnevernsinstitusjon under navnet Røvika Ungdomssenter)

 

av Dag Ove Johansen (spesialpedagog/forfatter/forlegger/redaktør av avisen Samfunnsliv)

 

Den første tidligere eleven ved Fauske off. skole/Røvika skole i Fauske kommune, Nordland, fikk i desember 2008 erstatning og oppreisning for overgrep og feilplassering ved den statlige spesialskolen på 70-tallet. Erstatningssummen fra hjemkommunen var på kr. 500 000,-. I tillegg søker han nå også om statlig billighetserstatning.

 

Denne eleven er en av mange tidligere barnevernsbarn som nå får oppreisning og erstatning for omsorgssvikt eller overgrep mens de var under offentlig omsorg. Men mange kommuner har ikke gjort noe med sitt klare ansvar for disse barnevernsbarna. De har ikke opprettet noen oppreisnings- eller erstatningsordning i det hele tatt eller de har lagt opp til en søknadsfrist som alt er gått ut eller som få av de det gjelder aner noe som helst om. Kommunene oppfører seg nærmest som en offentlig Pontius Pilatus og har vasket ansvaret bort med sterkere lut enn såpe.

I den omfattende dokumentasjonen (80 sider) som den tidligere nevnte eleven ved Fauske off. skole sendte som vedlegg til kommunale myndigheter i forbindelse med erstatningssøksmålet, beskriver han i detalj hva som skjedde under hans opphold ved den statlige spesialskolen. Han oppfordrer derfor andre som er i samme situasjon som ham selv, til å underbygge sine påstander med nøye beskrivelser av forholdene ved institusjonen man ble plassert på, slik han gjorde det.

I tillegg understreker han viktigheten av også å søke om statlig billighetserstatning. Dette er jo dessuten eneste utvei hvis ens egen kommune ikke har noen oppreisnings- eller erstatningsordning.

 

Prosjekt Oppreisning

For ytterligere råd og veiledning i forbindelse med oppreisning/søksmål, finnes det et nyttig redskap på internett kalt Prosjekt Oppreisning (PO) med nettadressen  http://www.propp.no . Folkene bak dette nettstedet griper virkelig tak i barnevernsbarns rettigheter. Nettstedet er oversiktlig oppbygget og gir råd og veiledning til både enkeltpersoner som ønsker oppreisning og kommuner som ønsker å gripe tak i overgrepssaker i eget område og gi egne klienter oppreisning.

Det heter derfor på nettstedet:

I tillegg til å hjelpe enkeltpersoner i gang på sin vei mot oppreisning og med veiledning i søknadsprosessen, så bidrar vi med kunnskap, veiledning og kompetanse til kommuner og fylkeskommuner som ønsker å gi oppreisning og en uforbeholden unnskyldning til mennesker som har vært utsatt for uverdige forhold mens de var under offentlig omsorg.

Vi ønsker også å bidra med erfaringsdeling inn i ulike fagmiljøer for å styrke dagens barnevern og offentlige omsorg.

På disse nettsidene vil du til enhver tid finne oppdatert informasjon om arbeidet vårt og hva som skjer i de forskjellige kommunene rundt om i landet.

 • Under "ALT OM OPPREISNING" vil du finne opplysninger om de forskjellige oppreisnings- og erstatningsordningene og lenker til søknadsskjemaer. Her finner du også forskjellige granskingsrapporter fra inn- og utland.
 • Under "ALT OM OPPREISNING/Brev til Ordfører" finner du et skriv du kan sende til din ordfører dersom kommunen din ennå ikke har vedtatt en god Oppreisningsordning.
 • Her i Norge fikk vi i 1954 en av verdens aller første barnevernslover. Trykk på lenkene til venstre og du kan lese både loven og forskriftene som fulgte.
 • Under "Aktuelt" finner du siste nytt.

 

Hvilke kommuner har oppreisningsordning?

Nå har det seg slik at ikke alle kommuner i Norge har opprettet en oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn. Følgende liste finner man på nettstedet til PO:

 • Arendal
 • Audnedal
 • Asker
 • Bergen *
 • Birkenes 
 • Bygland
 • Bykle
 • Bærum
 • Drammen*
 • Egersund * 
 • Evje
 • Farsund
 • Finnøy * 
 • Flekkefjord
 • Frosta *
 • Frøya
 • Gjerstad
 • Gjesdal * 
 • Iveland
 • Hamar  
 • Haugesund *
 • Hitra *
 • Hjelmeland * 
 • Hægebostad
 • Hå * 
 • Karmøy * 
 • Klepp * 
 • Kristiansand
 • Kristiansund * 
 • Kvinesdal *
 • Lier 
 • Lillesand
 • Lindesnes
 • Lyngdal
 • Malvik *
 • Mandal
 • Marnadal
 • Odda
 • Oslo * 
 • Randaberg * 
 • Rennesøy * 
 • Rissa *
 • Risør 
 • Røros *
 • Sandnes * 
 • Sauda * 
 • Sirdal  
 • Skaun *
 • Skien
 • Stavanger *
 • Sogndalen
 • Sokndal *
 • Sola * 
 • Strand * 
 • Suldal * 
 • Sveio 
 • Søgne
 • Time * 
 • Trondheim *
 • Tvedestrand
 • Ullensaker
 • Valle
 • Vegårdshei
 • Vennesla
 • Åmli
 • Åseral

 

* Disse kommunene har hatt en oppreisnings- eller erstatningsordning hvor søknadsfristen har gått ut.

PO skriver på sitt nettsted at dersom man er et tidligere barnehjemsbarn og ikke finner egen kommune på listen, kan man påvirke politikerne i riktig retning ved å sende brevet man finner i menyen til venstre under ALT OM OPPREISNING/Brevet du kan sende til Ordfører og Rådmann. 

PO oppfordrer selvsagt alle til å kontakte dem direkte. Dersom man er politiker og vet at egen kommune ikke står på listen, men ønsker at kommunen og eget fylke nå skal kunne gi oppreisning til dem av de tidligere barnehjemsbarna som led stor overlast mens kommunen hadde ansvaret for dem, er man også velkommen til å kontakte PO. De kan bistå med kompetanse og erfaring for å lykkes i arbeidet.

En fremmed klode

Tilbake til eleven som fikk erstatning for overgrep og feilplassering ved Fauske off.skole/Røvika skole. Her er et utdrag fra hans egen historie (som han opplevde som 10-åring):

”Nedenfor internatet var det fotballplass. På kvelden gikk jeg ofte ned dit i mørket for å tenke. Jeg kunne stå der i lange tider helt alene og bare se mot fjellet som lå i sør der på andre siden av fjorden. Fjellet var snødekt. Det lå der i ensom majestet bare opplyst av nordlyset. Det ble etter hvert mitt retningsmerke, jeg visste at for å komme hjem måtte jeg reise sydover, og fjellet lå i syd          Tankene reiste mange ganger over det fjellet. Noen ganger føltes det som om nordlyset og tankene var ett, like kaotiske, og ville. Nordlyset var skremmende, og det samme var tankene. Mens jeg stod slik føltes hodet til slutt som en trykkoker, det var nesten umulig å tenke på noe som var positivt. Tankene levde sitt eget liv, som om de var låst inne i et rom, og ikke kunne komme ut. Det var mens jeg stod slik at tankene kom sterkest. Det var nesten uutholdelig. Til slutt stod det kun ett ord igjen oppe i hodet. HEVN. Livet var rett og slett for jævlig. Var det ikke like godt å gjøre det slutt?”

Er det rart vedkommende i en tidligere beskrivelse av livet sitt trodde han var kommet til en fremmed klode?

Nå står også andre tidligere elever klare til å legge frem sine egne historier fra denne spesialskolen nord for polarsirkelen – i nordlyslandet.

Statlig ansvar

Slik oppreisnings- og erstatningssystemet har fungert frem til nå, fører det til en skrikende urettferdig behandling overfor de elever som har gått ved de statlige spesialskolene i landet. Noen av disse elevene kommer fra kommuner med en ordning som fungerer, andre har lagt dette på is eller til og med avslått å opprette noen ordninger til tidligere elevers fordel.

Det er derfor på tide at statlige myndigheter tar ansvar for at alle tidligere elever ved statlige institusjoner får den samme rettferdige behandling og dermed kan virke til at man unngår at enkeltindivider innenfor det offentlige barnevernet må leve med at de uheldigvis ble født i ”feil” kommune uten erstatningsmuligheter av noe slag. I denne sammenhengen kan det ikke være snakk om at noen heldige kan ”vinne” i lotto og andre ikke.

(Denne artikkelen ble skrevet 08.06.2009 og er sendt en rekke aviser i landet….)

 

                  Dag Ove Johansen

                  Lærer/forfatter/redaktør/forlegger

 

o    Holstad, 8200 Fauske

o   

o    Tlf. privat: 756 42 754

o    Mobil: 93 85 04 11

 

 


Tilbake til FABULA