AVSLØRER DEN SANNE GUDDOM

Det er egentlig dette som er alle verdensreligioners eneste sanne guddom:

Gullkalven, Mammon.

Hvorfor er det ingen som trykker bilder av Ham?

 

TILBAKE TIL FABULA