GRATISBOK TIL FABULAS LESERE!  

 

ØKENDE SOLAKTIVITET 2003

 

Animasjon av det kraftige utbruddet som skjedde 4.11.2003, fotografert av SOHO.

 

I løpet av oktober og november 2003 var det en rekke kraftige utbrudd fra solflekker på solen. Den kraftigste som er målt siden disse målingene startet for over 25 år siden, skjedde 4.november da et såkalt klasse X-28-utbrudd skjedde, heldigvis ikke i direkte retning av jorden. I dagene før dette skjedde, har det vært andre kraftige utbrudd, et av dem i klasse X-17, hadde kursen rett mot jorden.

Forskerne speklulerer seg grønne på hvorfor solen er så aktiv for tiden. Nå viser ferske forskningsresultater at aktiviteten er like kraftig nå som for 1000 år siden, under vikingtiden, da temperaturen her i Norge var atskillig høyere enn i dag. I tillegg til 11-års-syklusen med solflekkmaksimum og solflekkminimum, er det andre sykluser som strekker seg over langt lengre tid som forskerne nå begynner å bli klare over.

Solens rolle i klimadebatten er sterkt undervurdert.

Det er på tide at den menneskeskapte aktiviteten som man hevder fører til drivhuseffekten, blir satt på plass der den rettmessig hører hjemme: som et musepiss i havet.

SOLEN er den mektige guddommen som skaper de enorme klimaendringene gjennom historien. Hvorfor solen nå herjer som en sint kriger der ute, er det ingen som kan gi en fornuftig forklaring på.

  

Til 2012 - en nedtelling

Les mer om Kampen om klimaet i Dagbladet, 16.mai 2002

Les mer om solen og solflekkaktiviteten i NASA Science News

 

Tilbake til Fabula