DAG OVE JOHANSEN

TIDSKAPSELEN

Science-fiction-roman for ungdom. Orkana Forlag, Stamsund. ISBN 82 91233-28-4

15-åringen Kaal er sendt fra fremtiden for å lære seg medfølelse - empati. Prosjekt Empatia er den første tidsreisen hans. Møtet med den jevnaldrende Bjørn, tyskerungen som er havnet på spesialskole, gir ham meget sterke opplevelser om en tøff oppvekst etter 2. verdenskrig. Å være så nær en annen person, gjør noe med et menneske. Men tar Kaal virkelig konsekvensen av dette?

Handlingen er lagt til et sted i Nord-Norge og dreier seg om tyskerungen Bjørn som blir mobbet på det mest bestialske på ett av etterkrigstidens skolehjem for gutter. Johansen henfaller ikke til den vanlige forenklingen og pedagogiseringen selv om boken - ifølge forleggeren - er skrevet for ungdom. Menneskets iboende ondskap og toskeskap er gjerne to sider av samme sak, og dette blir utmerket illustrert i denne boken.

Mobbescenene virker grøssende realistiske, og i sin nakne beskrivelse av offerets ståsted formidles en angst som ikke unnlater å gjøre inntrykk på leseren.

Derimot blander forfatteren inn en slags science fiction-beskrivelse som virker malplassert. Hensynet til et overraskende sluttpoeng virker ikke overbevisende nok til å forsvare en slik litterær fremstilling. Det historiske stoffet som ligger til grunn for fortellingen, ligger kanskje for nært opp til vår egen virkelighet til at denne leseren finner det naturlig med en sf-fantasi i tillegg. Det virker som unødvendig garnityr, egnet til å forvirre og flytte oppmerksomheten bort fra bokens egentlige fokus.

 

Tore Hoel

 

 

Tilbake til Bokverden