HVA SKJER MED UNGARERNE I VOJVODINA I SERBIA?

What's happening to the Hungarian population in Vojvodina? (Click for English version!)

Både Kosovo og Vojvodina var autonome provinser i Serbia inntil Slobodan Milosevic opphevet selvstyret i 1989.

Etter statistikken fra 1991 har Vojvodina 2.013.889 innbyggere som er omkring 20% av det totale folketallet i Serbia. Med et folketall på 1.143.723 utgjør serberne flertallet i denne tidligere provinsen. Resten fordeler seg slik:

Ungarere 339.491, kroater 74.808, slovaker 63.545, montenegrinere 44.838, rumenere 38.809, romani 24.366, ruthenere 17.652, makedonere 17.472 og andre mindre etniske grupper som ukrainere, albanere, slovenere og andre (totalt 26 nasjoner og nasjonale og etniske grupper), mens 174.225 regner seg for å være jugoslaver.

Myndighetene tillater i tillegg til serbisk offisiell bruk av fire andre språk blant de største nasjonale minoritetene: ungarsk, slovakisk, rumensk og ruthensk. I tillegg til språklige forskjeller, er det også forskjeller i religiøs tilknytning: serbere, montenegrinere, rumenere, romani, makedonere og ukrainere er ortodokse, mens ungarere, kroater og ruthenere er katolske samt slovakene protestantiske. Det finnes også et lite antall muslimer og andre mindre religiøse grupper.

Situasjonen for minoritetene i Vojvodina har blitt vanskeligere og vanskeligere etter 2.verdenskrig. Etter at Jugoslavia brøt sammen i 1991, har forholdene hardnet ytterligere til. Denne siden vil fokusere på den ungarske situasjonen. Ved å benytte linker og fakta fra hele verden håper jeg at du vil finne opplysninger om forholdene som du ikke visste noe om før.

Faktastoffet vil i all hovedsak være på engelsk.

 

 

 

Tilbake til FABULA